Důležité

Pozvánka na seminář letní dětské rekreace 2024 - Pozvánka na seminář letní dětské rekreace 2024
Odbor hygieny dětí a mladistvých
19.04.2024
Klíšťová encefalitida: nepodceňujte prevenci
Odbor protiepidemický
17.04.2024
Monitoring aktivity komárů na Jižní Moravě - duben 2024
Odbor protiepidemický
12.04.2024
Akutní respirační infekce v Jihomoravském kraji - 13. týden 2024
Odbor protiepidemický
28.03.2024
Hlavní hygienička: Děti ve školách nebudou vylučovány z kolektivu na základě absence očkování
Ředitelství
18.03.2024
Stanovisko k vyřazování neočkovaných dětí z kolektivních zařízení v případě výskytu pertuse - Přeočkování proti záškrtu a černému kašli v dospělosti
Ředitelství
15.03.2024
Zvýšený výskyt černého kašle - Aktuální epidemiologická situace ve výskytu černého kašle v ČR
Odbor protiepidemický
01.03.2024
Zpráva o zdraví obyvatel Jihomoravského kraje 2023
Zdravotní politika a podpora zdraví
16.01.2024
Informace a doporučený postup při výskytu štěnic
Odbor protiepidemický
12.10.2023


Obtěžování hlukem - časopis Hygiena č.1/2016
Odbor hygieny obecné a komunální
05.05.2016
Výzva Hlavního hygienika ČR - Solme s rozumem
Zdravotní politika a podpora zdraví
02.03.2016
Škola podporující zdraví
Zdravotní politika a podpora zdraví
10.09.2015
Povinnosti pro poskytování ubytovacích služeb
Odbor hygieny obecné a komunální
01.01.2015
Překročení limitů znečištění ovzduší
Odbor hygieny obecné a komunální
22.01.2013
<<   <  4 / 4 >   >>

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz