Základní obecné informace Easy-to-Read

Kdo jsme: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Kontaktní osoba: Hana Doležalová, Kateřina Janků, podatelna, telefon: 545 113 091, e-mail: podatelna@khsbrno.cz
Sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno, zde se nachází i podatelna, budova není bezbariérová
Vstup hlavním vchodem z ulice Jeřábkova, po pár schodech jsou automatické dveře, vlevo od nich se nachází podatelna.

Jak se k nám dostanete:
Autem – možnost placeného parkování přímo v ulici Jeřábkova nebo v přilehlých lokalitách (parkovací Zóna B)
Tramvají - č.1 nebo č.6, zastávka Antonínská

Činnost hygienické stanice spočívá v ochraně a podpoře veřejného zdraví:
 • nařizujeme opatření proti šíření přenosných nemocí (karantény)
 • nařizujeme opatření, když hrozí epidemie
 • kontrolujeme provádění očkování
 • sledujeme výskyt přenosných nemocí
 • kontrolujeme provoz ambulancí, nemocnic a sociálních služeb
 • kontrolujeme hubení škůdců a rizikových živočichů (např. švábi, potkani
Vydáváme závazná stanoviska v rámci řízení podle zvláštních právních předpisů – stavební zákon, zákon o integrované prevenci, odpadech, posuzování vlivů na životní prostředí apod.
Nařizujeme:
 • opatření proti šíření přenosných nemocí (karantény)
 • opatření, když hrozí epidemie
Sledujeme výskyt přenosných nemocí.
Kontrolujeme:
 • provádění očkování
 • provoz ambulancí, nemocnic a sociálních služeb
 • hubení škůdců a rizikových živočichů (např. švábi, potkani)
 • zásobování pitnou vodou
 • výrobky přicházejícími do kontaktu s pitnou, surovou a užitkovou vodou
 • koupaliště, bazény, sauny a koupání v povrchových vodách
 • vnitřní prostředím staveb (pro shromažďování většího počtu osob a ubytovacích služeb)
 • ubytovací zařízení
 • činnosti služeb epidemiologicky závažných (např. holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry apod.)
 • ochranu před hlukem, vibracemi, neionizujícím zářením
 • pohřební služby
 • zajištění pracovních podmínek zaměstnanců, zajištění lékařské péče pro zaměstnance
 • provádíme ověření podmínek vzniku onemocnění z povolání
 • provozovny, ve kterých si můžete zakoupit jídlo či pití-jako např. restaurace, hospody, bary, kavárny, cukrárny a jiné podobné provozovny
 • materiály, které běžně přicházejí do styku s potravinami, kosmetiku, výrobky pro děti do tří let včetně hraček a elektronické cigarety včetně jejich náplní
 • budovy, kde si děti hrají a učí se, zda mají zdravé a pěkné prostředí ve škole, učíme je, aby hodně sportovaly, zdravě jedly a staraly se o své zdraví
Dále je možné se na nás obrátit telefonicky či písemně:
 • se žádostmi o poskytnutí informací
 • s podněty upozorňujícími na porušování hygienických předpisů
 • se stížnostmi na úředníky
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz