mapa jm kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK


Poslední aktualizace provedena 19.04.2024. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.

17.04.2024 - Restaurace u STK, Družstevní 2825/3, 669 02 Znojmo
Kontrolovaná osoba: STK Znojmo s.r.o., IČO 26927535, Dobšická 2483/6, 669 02, Znojmo
Závady: V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
Závady odstraněny dne: 18.04.2024
Současný stav: Doložen doklad o likvidaci., Fotodokumentace
10.04.2024 - Restaurace Slávie, náměstí Svobody 2/2, Miroslav, 671 72
Kontrolovaná osoba: Bc. Marek Šeiner, IČO 48920363, č.p. 472, 671 71 Hostěradice - Chlupice
Závady: V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
22.03.2024 - Restaurace Apri, Havraníky 145, 669 02 Havraníky
Kontrolovaná osoba: THAYA Gastronomie s.r.o., IČO 09894551, č.p. 145, 669 02 Havraníky
Závady: Na provozovně uloženy nebezpečné potraviny - prošlé DP., Fotodokumentace
Opatření: Nařízena likvidace potravin dle § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
Závady odstraněny dne: 10.04.2024
Současný stav: Doložen doklad o likvidaci, Fotodokumentace
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
16.04.2024Restaurace u STK
Družstevní 2825/3, 669 02 Znojmo
STK Znojmo s.r.o.
26927535
Dobšická 2483/6, 669 02, Znojmo
V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.18.04.2024Doložen doklad o likvidaci.
09.04.2024Restaurace Slávie
náměstí Svobody 2/2, Miroslav, 671 72
Bc. Marek Šeiner
48920363
č.p. 472, 671 71 Hostěradice - Chlupice
V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
21.03.2024Restaurace Apri
Havraníky 145, 669 02 Havraníky
THAYA Gastronomie s.r.o.
09894551
č.p. 145, 669 02 Havraníky
Na provozovně uloženy nebezpečné potraviny - prošlé DP.
Fotodokumentace
Nařízena likvidace potravin dle § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. 10.04.2024Doložen doklad o likvidaci

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz