mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK

Poslední aktualizace provedena 04.03.2021. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.

03.03.2021 - Hladové okénko, Kostická 230/17, Tvrdonice 691 53
Kontrolovaná osoba: Hana Rástočná, IČO 65807227, Kostická 230/17, Tvrdonice 691 53
Závady: Byly zjištěny závady v osobní a provozní hygieně, nejsou dodržovány zásady HACCP a byly nalezeny potraviny s prošlou dobou trvanlivosti a použitelnosti. Nebyla zajištěna sledovatelnost potravin a potraviny byly skladovány v nevyhovujících podmínkách.V době výkonu SZD nebyla zajištěna tekoucí studená a teplá voda., Fotodokumentace
Opatření: Byla nařízena likvidace potravin, okamžité uzavření provozovny a byla uložena sankce.
Závady odstraněny dne: 04.03.2021
Současný stav: Ve stánku byla zjištěna tekoucí studená a teplá voda, byl doložen doklad o likvidaci potravin, potraviny jsou uchovány při odpovídajících teplotách skladování, nebyly nalezeny potraviny s prošlou dobou použitelnosti , Fotodokumentace
21.09.2020 - Food truck Ochutnej Pálavu, parkoviště na ulici 23. dubna, 692 01 Pavlov
Kontrolovaná osoba: Dana Drásalová, IČO 05236177, Rudolfa Gajdoše 163, 692 01 Pavlov
Závady: Provozovna byla shledána s neuspokojivou hygienickou úrovní, ve stánku dochází ke křížení činností a byla používána syrová slepičí vejce. Tekoucí teplá voda nebyla k dispozici., Fotodokumentace
Opatření: Bylo uloženo okamžité uzavření provozovny dle § 84, odst. 1, pism r)zákona 258/2000 sb. , byl uložen finanční postih.
08.07.2020 - Stánek ICE N GO, ATC Merkur, Pasohlávky
Kontrolovaná osoba: SIDORA ICE s.r.o., IČO 04657021, Kosmákova 2827/42, 750 02, Přerov - Přerov I-Město
Závady: V prodejním stánku ICE N GO nebyla v době výkonu státního zdravotního dozoru zajištěna tekoucí pitná voda a teplá voda. Nebylo tak možné zajistit vysokou úroveň osobní a provozní hygieny., Fotodokumentace
Opatření: Bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb.
Závady odstraněny dne: 04.07.2020
Současný stav: Na stánku byla zajištena tekoucí pitná voda a teplá voda., Fotodokumentace
09.06.2020 - Hájenka U Tří Grácií, k.ú. Charvátská Nová Ves
Kontrolovaná osoba: CHISAR EXPORT s.r.o., IČO 01895591, Blatnická 4219/4, Brno-Židenice, 628 000
Závady: Ve stánku občerstvení nebylo zajištěno zařízení na mytí rukou personálu a mytí náčiní, společně byly skladovány potraviny určené pro přípravu pokrmů zákazníkům s potravinami určenými k soukromé spotřebě, Fotodokumentace
Opatření: Bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny do doby odstranění závad dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb., byl uložen finanční postih
Závady odstraněny dne: 08.06.2020
Současný stav: Byl zajištěn dvoudřez s tekoucí studenou i teplou vodou na mytí rukou personálu a náčiní, Fotodokumentace
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
02.03.2021Hladové okénko
Kostická 230/17, Tvrdonice 691 53
Hana Rástočná
65807227
Kostická 230/17, Tvrdonice 691 53
Byly zjištěny závady v osobní a provozní hygieně, nejsou dodržovány zásady HACCP a byly nalezeny potraviny s prošlou dobou trvanlivosti a použitelnosti. Nebyla zajištěna sledovatelnost potravin a potraviny byly skladovány v nevyhovujících podmínkách.V době výkonu SZD nebyla zajištěna tekoucí studená a teplá voda.
Fotodokumentace
Byla nařízena likvidace potravin, okamžité uzavření provozovny a byla uložena sankce.04.03.2021Ve stánku byla zjištěna tekoucí studená a teplá voda, byl doložen doklad o likvidaci potravin, potraviny jsou uchovány při odpovídajících teplotách skladování, nebyly nalezeny potraviny s prošlou dobou použitelnosti
Fotodokumentace
19.09.2020Food truck Ochutnej Pálavu
parkoviště na ulici 23. dubna, 692 01 Pavlov
Dana Drásalová
05236177
Rudolfa Gajdoše 163, 692 01 Pavlov
Provozovna byla shledána s neuspokojivou hygienickou úrovní, ve stánku dochází ke křížení činností a byla používána syrová slepičí vejce. Tekoucí teplá voda nebyla k dispozici.
Fotodokumentace
Bylo uloženo okamžité uzavření provozovny dle § 84, odst. 1, pism r)zákona 258/2000 sb. , byl uložen finanční postih.
03.07.2020Stánek ICE N GO
ATC Merkur, Pasohlávky
SIDORA ICE s.r.o.
04657021
Kosmákova 2827/42, 750 02, Přerov - Přerov I-Město
V prodejním stánku ICE N GO nebyla v době výkonu státního zdravotního dozoru zajištěna tekoucí pitná voda a teplá voda. Nebylo tak možné zajistit vysokou úroveň osobní a provozní hygieny.
Fotodokumentace
Bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb.04.07.2020Na stánku byla zajištena tekoucí pitná voda a teplá voda.
06.06.2020Hájenka U Tří Grácií
k.ú. Charvátská Nová Ves
CHISAR EXPORT s.r.o.
01895591
Blatnická 4219/4, Brno-Židenice, 628 000
Ve stánku občerstvení nebylo zajištěno zařízení na mytí rukou personálu a mytí náčiní, společně byly skladovány potraviny určené pro přípravu pokrmů zákazníkům s potravinami určenými k soukromé spotřebě
Fotodokumentace
Bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny do doby odstranění závad dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb., byl uložen finanční postih08.06.2020Byl zajištěn dvoudřez s tekoucí studenou i teplou vodou na mytí rukou personálu a náčiní
Fotodokumentace

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz