mapa jm kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK


Poslední aktualizace provedena 28.01.2023. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.

26.01.2023 - Květnická Potraviny, Můj obchod, Dřínová 1643, 666 01 Tišnov
Kontrolovaná osoba: Đăng Nam Pham, IČO 02103265, Dřínová 1643, 666 01, Tišnov
Závady: V době výkonu kontroly byla v chladicí vitríně v lahůdkářském úseku zjištěna potravina s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně byla nařízena likvidace potravin dle § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
24.01.2023Květnická Potraviny, Můj obchod
Dřínová 1643, 666 01 Tišnov
Đăng Nam Pham
02103265
Dřínová 1643, 666 01, Tišnov
V době výkonu kontroly byla v chladicí vitríně v lahůdkářském úseku zjištěna potravina s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně byla nařízena likvidace potravin dle § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz