mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK

Poslední aktualizace provedena 15.06.2021. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.


Žádný záznam o nápravném opatření.
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
Žádný záznam o nápravném opatření.

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz