mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK

Poslední aktualizace provedena 05.07.2020. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.

03.07.2020 - Restaurace U Kučery, ATC Merkur Pasohlávky
Kontrolovaná osoba: Občerstvení Kučera, s.r.o., IČO 05953472, Nové Sady 988/2, 602 00 Brno
Závady: Ve stravovacím provozu nejsou dodržovány principy založené na zásadách HACCP - byly nalezeny potraviny s prošlou dobou použitelnosti, potraviny byly skladovány při nevyhovujících podmínkách skladování, byly nalezeny potraviny bez jakéhokoliv značení a identifikace., Fotodokumentace
Opatření: Byla uložena likvidace potravin dle § 84 odts. 1 písm u) zákana č. 258/2000 Sb., Byl uložen finanční postih.
09.06.2020 - Hájenka U Tří Grácií, k.ú. Charvátská Nová Ves
Kontrolovaná osoba: CHISAR EXPORT s.r.o., IČO 01895591, Blatnická 4219/4, Brno-Židenice, 628 000
Závady: Ve stánku občerstvení nebylo zajištěno zařízení na mytí rukou personálu a mytí náčiní, společně byly skladovány potraviny určené pro přípravu pokrmů zákazníkům s potravinami určenými k soukromé spotřebě, Fotodokumentace
Opatření: Bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny do doby odstranění závad dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb., byl uložen finanční postih
Závady odstraněny dne: 08.06.2020
Současný stav: Byl zajištěn dvoudřez s tekoucí studenou i teplou vodou na mytí rukou personálu a náčiní, Fotodokumentace
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
02.07.2020Restaurace U Kučery
ATC Merkur Pasohlávky
Občerstvení Kučera, s.r.o.
05953472
Nové Sady 988/2, 602 00 Brno
Ve stravovacím provozu nejsou dodržovány principy založené na zásadách HACCP - byly nalezeny potraviny s prošlou dobou použitelnosti, potraviny byly skladovány při nevyhovujících podmínkách skladování, byly nalezeny potraviny bez jakéhokoliv značení a identifikace.
Fotodokumentace
Byla uložena likvidace potravin dle § 84 odts. 1 písm u) zákana č. 258/2000 Sb., Byl uložen finanční postih.
06.06.2020Hájenka U Tří Grácií
k.ú. Charvátská Nová Ves
CHISAR EXPORT s.r.o.
01895591
Blatnická 4219/4, Brno-Židenice, 628 000
Ve stánku občerstvení nebylo zajištěno zařízení na mytí rukou personálu a mytí náčiní, společně byly skladovány potraviny určené pro přípravu pokrmů zákazníkům s potravinami určenými k soukromé spotřebě
Fotodokumentace
Bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny do doby odstranění závad dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb., byl uložen finanční postih08.06.2020Byl zajištěn dvoudřez s tekoucí studenou i teplou vodou na mytí rukou personálu a náčiní
Fotodokumentace

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz