mapa jm kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK


Poslední aktualizace provedena 07.12.2021. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.

25.11.2021 - GOOD FOOD Hana Hájková, Strážnice, Úprkova 678, 696 62
Kontrolovaná osoba: Hana Hájková, IČO 63448068, Strážnice, Komenského 531, 696 62
Závady: U potravin s prošlým DP byla nařízena likvidace, Fotodokumentace
Opatření: Nařízena likvidace surovin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
24.11.2021GOOD FOOD Hana Hájková
Strážnice, Úprkova 678, 696 62
Hana Hájková
63448068
Strážnice, Komenského 531, 696 62
U potravin s prošlým DP byla nařízena likvidace
Fotodokumentace
Nařízena likvidace surovin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz