mapa jm kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK


Poslední aktualizace provedena 09.12.2023. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.

24.11.2023 - K2 jídelna, Vídeňská tř. 49, 669 02 Znojmo
Kontrolovaná osoba: Kašťák Gastro s.r.o., IČO 19765169, Slup 106, 671 28
Závady: V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
24.11.2023 - Restaurace Fabrik Urban House, Rooseveltova 584/9, 602 00 Brno
Kontrolovaná osoba: La Strada Group s.r.o., IČO 01689649, Zborovská 2392/41, 616 00 Brno - Žabovřesky
Závady: V době výkonu kontroly byly v provozovně v chladicím zařízení uloženy potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: Nařízena likvidace potravin s prošlým datem použitelnosti dle §84 odst. 1 písm. u) zákona č.258/2000 Sb.
22.11.2023 - Jídelna Laufen, Průmyslová 709/14, 669 02 Znojmo
Kontrolovaná osoba: GATO production s.r.o., IČO 29369801, Pražská 3546/46, 669 02 Znojmo
Závady: V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozvoně nařízena likvidace potravin dle §84 odst. 1 písm. u) zákona č.258/2000 Sb.
Závady odstraněny dne: 04.12.2023
Současný stav: doložen doklad o likvidaci, Fotodokumentace
22.11.2023 - HOTEL MARIEL, Čermákova 1, 669 02 Znojmo
Kontrolovaná osoba: GOBINO s.r.o., IČO 06527337, Čermákova 940/1, 669 02 Znojmo
Závady: V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle §84 odst. 1 písm. u) zákona č.258/2000 Sb.
Závady odstraněny dne: 06.12.2023
Současný stav: Doložen doklad o likvidaci, Fotodokumentace
20.11.2023 - Restaurace Nový svět, Tyršova 167/2, 697 01 Kyjov
Kontrolovaná osoba: Miroslav Stříž, IČO 61738247, Tyršova 143/7, 697 01 Kyjov
Závady: závady ve skladování, Fotodokumentace
Opatření: nařízena likvidace potravin dle ustanovení §84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
15.11.2023 - Restaurace Kalinka, Dlouhá 1, 625 00 Brno - Bohunice
Kontrolovaná osoba: Gastroschild s.r.o., IČO 07890478, Bohumilice č. p. 47, 691 72 Klobouky u Brna
Závady: V době výkonu kontroly byly v provozovně nalezeny potraviny s prošlou dobou použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně byla nařízena likvidace potravin dle §84 odst. 1 písm. u) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Závady odstraněny dne: 28.11.2023
Současný stav: Byl doložen doklad o likvidaci potravin s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
26.10.2023 - Pivnice U Radnice, Zelenářská 24/11, 669 02 Znojmo
Kontrolovaná osoba: LS Gastro s.r.o., IČO 19123868, Spojovací 280, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf, Sedlešovice
Závady: V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin v souladu s ustanovením §84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
Závady odstraněny dne: 14.11.2023
Současný stav: Doložen doklad o likvidaci., Fotodokumentace
11.10.2023 - Restaurace La Familia Café, Horní Česká 206/35, 602 00 Znojmo
Kontrolovaná osoba: LF Company s.r.o., IČO 05510872, Kopečná 940/14, 602 00 Brno – Staré Brno
Závady: V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
24.11.2023K2 jídelna
Vídeňská tř. 49, 669 02 Znojmo
Kašťák Gastro s.r.o.
19765169
Slup 106, 671 28
V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
23.11.2023Restaurace Fabrik Urban House
Rooseveltova 584/9, 602 00 Brno
La Strada Group s.r.o.
01689649
Zborovská 2392/41, 616 00 Brno - Žabovřesky
V době výkonu kontroly byly v provozovně v chladicím zařízení uloženy potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
Nařízena likvidace potravin s prošlým datem použitelnosti dle §84 odst. 1 písm. u) zákona č.258/2000 Sb.
21.11.2023Jídelna Laufen
Průmyslová 709/14, 669 02 Znojmo
GATO production s.r.o.
29369801
Pražská 3546/46, 669 02 Znojmo
V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozvoně nařízena likvidace potravin dle §84 odst. 1 písm. u) zákona č.258/2000 Sb.04.12.2023doložen doklad o likvidaci
21.11.2023HOTEL MARIEL
Čermákova 1, 669 02 Znojmo
GOBINO s.r.o.
06527337
Čermákova 940/1, 669 02 Znojmo
V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle §84 odst. 1 písm. u) zákona č.258/2000 Sb.06.12.2023Doložen doklad o likvidaci
16.11.2023Restaurace Nový svět
Tyršova 167/2, 697 01 Kyjov
Miroslav Stříž
61738247
Tyršova 143/7, 697 01 Kyjov
závady ve skladování
Fotodokumentace
nařízena likvidace potravin dle ustanovení §84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
13.11.2023Restaurace Kalinka
Dlouhá 1, 625 00 Brno - Bohunice
Gastroschild s.r.o.
07890478
Bohumilice č. p. 47, 691 72 Klobouky u Brna
V době výkonu kontroly byly v provozovně nalezeny potraviny s prošlou dobou použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně byla nařízena likvidace potravin dle §84 odst. 1 písm. u) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.28.11.2023Byl doložen doklad o likvidaci potravin s prošlým datem použitelnosti.
25.10.2023Pivnice U Radnice
Zelenářská 24/11, 669 02 Znojmo
LS Gastro s.r.o.
19123868
Spojovací 280, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf, Sedlešovice
V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin v souladu s ustanovením §84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.14.11.2023Doložen doklad o likvidaci.
10.10.2023Restaurace La Familia Café
Horní Česká 206/35, 602 00 Znojmo
LF Company s.r.o.
05510872
Kopečná 940/14, 602 00 Brno – Staré Brno
V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz