mapa jm kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK


Poslední aktualizace provedena 28.05.2022. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.

18.05.2022 - Asijské bitro SUNFOOD, Lidická 3341/137, 690 03 Břeclav
Kontrolovaná osoba: Cong Han Nquyen, IČO 26940353, Česká 1840/7, 690 03 Břeclav
Závady: V potravinářském podniku byly nalezeny potraviny bez jakéhokoliv značení a identifikace., Fotodokumentace
Opatření: Byla nařízena likvidace potravin dle ustanovení §84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. a bude uložena sankce.
Závady odstraněny dne: 19.05.2022
Současný stav: Doložen doklad o likvidaci potravin., Fotodokumentace
16.05.2022 - Asijské bistro Klobouky, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Kontrolovaná osoba: Nguyen Dang Hung, IČO 70054711, Bří. Mrštíků 893/22, 691 72 Klobouky u Brna
Závady: V potravinářském podniku byly nalezeny potraviny bez jakéhokoliv značení a identifikace., Fotodokumentace
Opatření: Byla nařízena likvidace potravin dle ustanovení §84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. a bude uložena sankce.
11.05.2022 - Restaurace Zlatá terasa, Valtice, Zámek 1, 691 42
Kontrolovaná osoba: Hospitality Trade s.r.o., IČO 08810087, Elgartova 497/12, Brno, 614 00
Závady: V potravinářském podniku byly nalezeny potraviny s prošlým datem použitelnosti. , Fotodokumentace
Opatření: Byla nařízena likvidace potravin a bude uložena sankce.
Závady odstraněny dne: 12.05.2022
Současný stav: Doložen doklad o likvidaci potravin., Fotodokumentace
25.03.2022 - Stánek Cutter Food Truck, parkoviště obchodního centra, Dobšická 3929/4, 669 02, Znojmo
Kontrolovaná osoba: Vlastimil Tomaštík, IČO 03506754, Hrušovanská 557/35, 691 83, Drnholec
Závady: nedodržení provozní a osobní hygieny; provozovna není napojena na zdroj pitné vody; nezajištění sledovatelnosti pokrmů a potravin; znečištěné a namrzlé kombinované chladicí zařízení., Fotodokumentace
Opatření: okamžité uzavření provozovny dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb; provozovateli bude udělena sankce
Závady odstraněny dne: 01.05.2022
Současný stav: Provozovna zůstává uzavřena., Fotodokumentace
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
18.05.2022Asijské bitro SUNFOOD
Lidická 3341/137, 690 03 Břeclav
Cong Han Nquyen
26940353
Česká 1840/7, 690 03 Břeclav
V potravinářském podniku byly nalezeny potraviny bez jakéhokoliv značení a identifikace.
Fotodokumentace
Byla nařízena likvidace potravin dle ustanovení §84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. a bude uložena sankce.19.05.2022Doložen doklad o likvidaci potravin.
13.05.2022Asijské bistro Klobouky
nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Nguyen Dang Hung
70054711
Bří. Mrštíků 893/22, 691 72 Klobouky u Brna
V potravinářském podniku byly nalezeny potraviny bez jakéhokoliv značení a identifikace.
Fotodokumentace
Byla nařízena likvidace potravin dle ustanovení §84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. a bude uložena sankce.
10.05.2022Restaurace Zlatá terasa
Valtice, Zámek 1, 691 42
Hospitality Trade s.r.o.
08810087
Elgartova 497/12, Brno, 614 00
V potravinářském podniku byly nalezeny potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
Byla nařízena likvidace potravin a bude uložena sankce.12.05.2022Doložen doklad o likvidaci potravin.
24.03.2022Stánek Cutter Food Truck
parkoviště obchodního centra, Dobšická 3929/4, 669 02, Znojmo
Vlastimil Tomaštík
03506754
Hrušovanská 557/35, 691 83, Drnholec
nedodržení provozní a osobní hygieny; provozovna není napojena na zdroj pitné vody; nezajištění sledovatelnosti pokrmů a potravin; znečištěné a namrzlé kombinované chladicí zařízení.
Fotodokumentace
okamžité uzavření provozovny dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb; provozovateli bude udělena sankce01.05.2022Provozovna zůstává uzavřena.

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz