mapa jm kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK


Poslední aktualizace provedena 29.05.2023. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.

17.05.2023 - Závodní kuchyně Saint Gobain, Zahradní 256, 671 25 Hodonice
Kontrolovaná osoba: Delirest services s.r.o., IČO 00642215, Jankovcova 1603/47a, Holešovice, Praha 7, 170 00
Závady: V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
05.05.2023 - Restaurace Vyhlídka, Hnanice 132, 669 02
Kontrolovaná osoba: VINICE-HNÁNICE s.r.o., IČO 26247216, Horákova 3080/7, 616 00 Brno
Závady: V době výkonu státního zdravotního dozoru byly v provozovně nalezeny potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
Závady odstraněny dne: 26.05.2023
Současný stav: Provozovatel doložil doklad o likvidaci potravin s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
04.05.2023 - Hotel Zetocha, Hevlín 53, 671 69
Kontrolovaná osoba: HOTEL ZETOCHA s. r. o., IČO 28263472, Jevišovka 79, 691 83
Závady: V době kontroly se na provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000Sb.
Závady odstraněny dne: 16.05.2023
Současný stav: Doložen doklad o likvidaci potravin., Fotodokumentace
23.03.2023 - Restaurace - Asijské bistro PANDA, Svatoborská 897/1, 697 01 Kyjov
Kontrolovaná osoba: Thi Minh Phuong Nguyen, IČO 04441249, Svatoplukova 798/1, 690 02 Břeclav
Závady: nebyla zajištěna sledovatelnost, Fotodokumentace
Opatření: byla nařízena likvidace potravin dle ustanovení §84, odst. 1, písm u) zákona č. 258/2000 Sb.
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
16.05.2023Závodní kuchyně Saint Gobain
Zahradní 256, 671 25 Hodonice
Delirest services s.r.o.
00642215
Jankovcova 1603/47a, Holešovice, Praha 7, 170 00
V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
04.05.2023Restaurace Vyhlídka
Hnanice 132, 669 02
VINICE-HNÁNICE s.r.o.
26247216
Horákova 3080/7, 616 00 Brno
V době výkonu státního zdravotního dozoru byly v provozovně nalezeny potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.26.05.2023Provozovatel doložil doklad o likvidaci potravin s prošlým datem použitelnosti.
02.05.2023Hotel Zetocha
Hevlín 53, 671 69
HOTEL ZETOCHA s. r. o.
28263472
Jevišovka 79, 691 83
V době kontroly se na provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000Sb.16.05.2023Doložen doklad o likvidaci potravin.
23.03.2023Restaurace - Asijské bistro PANDA
Svatoborská 897/1, 697 01 Kyjov
Thi Minh Phuong Nguyen
04441249
Svatoplukova 798/1, 690 02 Břeclav
nebyla zajištěna sledovatelnost
Fotodokumentace
byla nařízena likvidace potravin dle ustanovení §84, odst. 1, písm u) zákona č. 258/2000 Sb.

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz