mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK

Poslední aktualizace provedena 17.01.2021. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.

21.09.2020 - Food truck Ochutnej Pálavu, parkoviště na ulici 23. dubna, 692 01 Pavlov
Kontrolovaná osoba: Dana Drásalová, IČO 05236177, Rudolfa Gajdoše 163, 692 01 Pavlov
Závady: Provozovna byla shledána s neuspokojivou hygienickou úrovní, ve stánku dochází ke křížení činností a byla používána syrová slepičí vejce. Tekoucí teplá voda nebyla k dispozici., Fotodokumentace
Opatření: Bylo uloženo okamžité uzavření provozovny dle § 84, odst. 1, pism r)zákona 258/2000 sb. , byl uložen finanční postih.
08.07.2020 - Stánek ICE N GO, ATC Merkur, Pasohlávky
Kontrolovaná osoba: SIDORA ICE s.r.o., IČO 04657021, Kosmákova 2827/42, 750 02, Přerov - Přerov I-Město
Závady: V prodejním stánku ICE N GO nebyla v době výkonu státního zdravotního dozoru zajištěna tekoucí pitná voda a teplá voda. Nebylo tak možné zajistit vysokou úroveň osobní a provozní hygieny., Fotodokumentace
Opatření: Bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb.
Závady odstraněny dne: 04.07.2020
Současný stav: Na stánku byla zajištena tekoucí pitná voda a teplá voda., Fotodokumentace
09.06.2020 - Hájenka U Tří Grácií, k.ú. Charvátská Nová Ves
Kontrolovaná osoba: CHISAR EXPORT s.r.o., IČO 01895591, Blatnická 4219/4, Brno-Židenice, 628 000
Závady: Ve stánku občerstvení nebylo zajištěno zařízení na mytí rukou personálu a mytí náčiní, společně byly skladovány potraviny určené pro přípravu pokrmů zákazníkům s potravinami určenými k soukromé spotřebě, Fotodokumentace
Opatření: Bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny do doby odstranění závad dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb., byl uložen finanční postih
Závady odstraněny dne: 08.06.2020
Současný stav: Byl zajištěn dvoudřez s tekoucí studenou i teplou vodou na mytí rukou personálu a náčiní, Fotodokumentace
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
19.09.2020Food truck Ochutnej Pálavu
parkoviště na ulici 23. dubna, 692 01 Pavlov
Dana Drásalová
05236177
Rudolfa Gajdoše 163, 692 01 Pavlov
Provozovna byla shledána s neuspokojivou hygienickou úrovní, ve stánku dochází ke křížení činností a byla používána syrová slepičí vejce. Tekoucí teplá voda nebyla k dispozici.
Fotodokumentace
Bylo uloženo okamžité uzavření provozovny dle § 84, odst. 1, pism r)zákona 258/2000 sb. , byl uložen finanční postih.
03.07.2020Stánek ICE N GO
ATC Merkur, Pasohlávky
SIDORA ICE s.r.o.
04657021
Kosmákova 2827/42, 750 02, Přerov - Přerov I-Město
V prodejním stánku ICE N GO nebyla v době výkonu státního zdravotního dozoru zajištěna tekoucí pitná voda a teplá voda. Nebylo tak možné zajistit vysokou úroveň osobní a provozní hygieny.
Fotodokumentace
Bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb.04.07.2020Na stánku byla zajištena tekoucí pitná voda a teplá voda.
06.06.2020Hájenka U Tří Grácií
k.ú. Charvátská Nová Ves
CHISAR EXPORT s.r.o.
01895591
Blatnická 4219/4, Brno-Židenice, 628 000
Ve stánku občerstvení nebylo zajištěno zařízení na mytí rukou personálu a mytí náčiní, společně byly skladovány potraviny určené pro přípravu pokrmů zákazníkům s potravinami určenými k soukromé spotřebě
Fotodokumentace
Bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny do doby odstranění závad dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb., byl uložen finanční postih08.06.2020Byl zajištěn dvoudřez s tekoucí studenou i teplou vodou na mytí rukou personálu a náčiní
Fotodokumentace

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz