mapa jm kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK


Poslední aktualizace provedena 25.09.2022. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.

21.09.2022 - Hostinec Pod Lípou, Tulešice 65, 671 73
Kontrolovaná osoba: Ludmila Floriánová, IČO 49442139, Pod Zámkem 216, Moravský Krumlov, 67201
Závady: V době kontroly se na provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000Sb.
14.09.2022 - Restaurace - výdejní okno U Draka, Veveří 4, 602 00 Brno
Kontrolovaná osoba: Petr Chlubný, IČO 60359382, Arménská 506/11, 625 00 Brno
Závady: V provozovně byly v chladicím zařízení nalezeny potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: Nařízena likvidace potravin dle § 84 odst. 1 písm. u) zák. č. 258/2000 Sb.
Závady odstraněny dne: 19.09.2022
Současný stav: Doložen doklad o likvidaci potravin., Fotodokumentace
30.08.2022 - Restaurace Hrádek, Hatě 180, 669 02, Chvalovice
Kontrolovaná osoba: Gawain s.r.o., IČO 63490595, Hatě 183, 669 02, Chvalovice
Závady: V době kontroly se na provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000Sb.
Závady odstraněny dne: 31.08.2022
Současný stav: Doložen doklad o likvidaci potravin., Fotodokumentace
19.08.2022 - Občerstvení PLECH - NEPLECH, ATC kempík Olbec, Olbramkostel 192, 671 51 Olbramkostel
Kontrolovaná osoba: Lucie Otáhalová, IČO 05567998, Tererova 2732/7, 612 00 Brno – Královo Pole
Závady: V provozovně uloženy potraviny jiné než bezpečné - s prošlým datem použitelnosti, skladovány v nevhodných teplotních podmínkách. , Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. Bude uložena sankce v příkazním řízení.
Závady odstraněny dne: 31.08.2022
Současný stav: Předložen doklad o likvidaci potravin., Fotodokumentace
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
20.09.2022Hostinec Pod Lípou
Tulešice 65, 671 73
Ludmila Floriánová
49442139
Pod Zámkem 216, Moravský Krumlov, 67201
V době kontroly se na provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000Sb.
12.09.2022Restaurace - výdejní okno U Draka
Veveří 4, 602 00 Brno
Petr Chlubný
60359382
Arménská 506/11, 625 00 Brno
V provozovně byly v chladicím zařízení nalezeny potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
Nařízena likvidace potravin dle § 84 odst. 1 písm. u) zák. č. 258/2000 Sb.19.09.2022Doložen doklad o likvidaci potravin.
29.08.2022Restaurace Hrádek
Hatě 180, 669 02, Chvalovice
Gawain s.r.o.
63490595
Hatě 183, 669 02, Chvalovice
V době kontroly se na provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000Sb.31.08.2022Doložen doklad o likvidaci potravin.
18.08.2022Občerstvení PLECH - NEPLECH
ATC kempík Olbec, Olbramkostel 192, 671 51 Olbramkostel
Lucie Otáhalová
05567998
Tererova 2732/7, 612 00 Brno – Královo Pole
V provozovně uloženy potraviny jiné než bezpečné - s prošlým datem použitelnosti, skladovány v nevhodných teplotních podmínkách.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. Bude uložena sankce v příkazním řízení. 31.08.2022Předložen doklad o likvidaci potravin.

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz