mapa jm kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK


Poslední aktualizace provedena 19.09.2021. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.

15.09.2021 - Restaurace Vyhlídka, Hnanice 132, 669 02
Kontrolovaná osoba: VINICE - HNÁNICE s.r.o., IČO 26247216, Brno, Horákova 7, č.p. 3080, PSČ 61600
Závady: V době kontroly se na provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti a hotové pokrmy bez jakéhokoliv označení., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
20.08.2021 - Muzeum motocyklů, Lesná 12, PSČ 671 02
Kontrolovaná osoba: Ing. Pavel Holcmann, IČO 10108416, Lesná 13, PSČ 671 02
Závady: V době kontroly se na provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti a hotové pokrmy bez jakéhokoliv označení., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
Závady odstraněny dne: 15.09.2021
Současný stav: Doložen doklad o likvidaci., Fotodokumentace
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
14.09.2021Restaurace Vyhlídka
Hnanice 132, 669 02
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
26247216
Brno, Horákova 7, č.p. 3080, PSČ 61600
V době kontroly se na provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti a hotové pokrmy bez jakéhokoliv označení.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
19.08.2021Muzeum motocyklů
Lesná 12, PSČ 671 02
Ing. Pavel Holcmann
10108416
Lesná 13, PSČ 671 02
V době kontroly se na provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti a hotové pokrmy bez jakéhokoliv označení.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.15.09.2021Doložen doklad o likvidaci.

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz