Veřejné zakázky


Veřejné zakázky jsou na Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dále v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 22/2019 a služebního předpisu státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019, Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR.

Kompletní informace o veřejných zakázkách jsou k dispozici na dvou Profilech zadavatele, Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně:
   - NEN  https://nen.nipez.cz/profil/KHSJmK
   - Tender aréna  https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001193

Kontaktní osoba pro dotazy a dokumenty k veřejným zakázkám je Ing. Lubomír Kaplan, lubomir.kaplan@khsbrno.cz.

02.12.2022KHS JmK – mobilní telekomunikační služby
   zadavací dokumentace
   příloha č.1  
   příloha č.2  
   příloha č.3  
   příloha č.4  
   příloha č.5  
   příloha č.6  
   příloha č.7  
hodnocení nabídek
02.12.2022 - KHS JmK – mobilní telekomunikační služby
Stav zakázky - hodnocení nabídek
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz