Elektronická podatelna


Adresa elektronické podatelny : podatelna@khsbrno.cz

Typy přijímaných souborů:
 • pdf   (Portable Document Format)
 • pdf/a   (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml   (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo   (602XML Filler dokument)
 • html/htm   (Hypertext Markup Language Document)
 • rtf   (Rich Text Format)
 • txt (ISO 8859-2)   (prostý text)
 • doc/docx   (MS Word Document)
 • xls/xlsx   (MS Excel Spreadsheet)
 • jpg/jpeg    (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png   (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff   (Tagged Image File Format)
 • gif   (Graphics Interchange Format)
Maximální velikost elektronické datové zprávy (e-mail): 20 MB včetně příloh.

Požadavek na elektronický podpis:
 • Emailová zpráva, která je podnětem (tj. požadavkem na provedení kontroly v provozovně, zařízení, stavbě či v jiném objektu) či která je žádostí o informaci, nemusí být podepsána elektronickým podpisem.
 • Emailová zpráva, která je žádostí o vydání rozhodnutí, žádostí o vydání závazného stanoviska, odvoláním, námitkou, stížností proti nesprávnému úřednímu postupu či jiným obdobným podáním, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, jinak ji nelze dále zpracovat.
Dodání emailové zprávy na adresu elektronické podatelny bude podateli neprodleně potvrzeno v zaslaném notifikačním emailu.
Po následné kontrole všech povinných náležitostí bude podateli zaslán druhý notifikační email, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla emailová zpráva zpracována, předmět doručené zprávy, časové údaje doručení a závěr ověření elektronického podpisu.

Emailová zpráva, u které bude zjištěna přítomnost škodlivého kódu, bude odstraněna. V tomto případě nebude podateli zasláno žádné potvrzení.
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz