Nabídka volných služebních a pracovních míst


Nabídka volných služebních míst
Nabídka volných služebních míst je vždy zveřejňována na úřední desce KHS JmK.

Nabídka volných pracovních míst
V současné době není zveřejněna žádná nabídka volného pracovního místa.

Doplňující informace
Aktuální informace o volných pozicích na Krajské hygienické stanici jsou vždy zveřejňovány na této internetové stránce a na úřední desce KHS JmK.

Výběrová řízení na služební místa se řídí pravidly stanovenými zákonem o státní službě a aktuálními metodickými pokyny sekce pro státní službu Ministerstva vnitra.

Výběrová řízení na pracovní místa se řídí zákoníkem práce.

Pokud chcete získat více informací o nabízených pozicích, neváhejte nás kontaktovat:
  • Lenka Rujbrová, vedoucí odd. personálního, kontrolního a dokumentačního
    Tel. 541 126 437
    E-mail : lenka.rujbrova@khsbrno.cz

  • Mgr. Zita Zítková, zástupce na odd. personálním, kontrolním a dokumentačním
    Tel. 541 126 447
    E-mail : zita.zitkova@khsbrno.cz
V případě, že máte zájem o práci na Krajské hygienické stanici JmK, ale žádná vhodná nabídka není momentálně vypsána, pak můžete zaslat svůj životopis na emailovou adresu personalni@khsbrno.cz. Váš životopis bude zařazen do interní evidence uchazečů o zaměstnání na KHS JmK. Při zaslání životopisu můžete uvést i Vámi preferované místo výkonu práce (Brno / Blansko / Břeclav / Hodonín / Vyškov / Znojmo) a preferovaný odbor či oddělení.

V případě, že se na KHS JmK uvolní vhodná pozice, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat.

Životopisy uchazečů jsou v interní evidenci KHS JmK uloženy po dobu 2 let od doručení, poté dochází k jejich výmazu. Uchazeč zasláním svého životopisu na emailovou adresu personalni@khsbrno.cz uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účel zasílání nabídek zaměstnání na KHS JmK. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat.
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz