mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Úřední hodiny a příjem podání
Organizační opatření
KHS JmK vyzývá veřejnost, aby upřednostnila písemný, elektronický či telefonický kontakt se zaměstnancem KHS JmK a omezila osobní kontakt s podatelnou KHS JmK na nejnutnější případy. Písemnosti, u nichž není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možné vkládat do schránky, umístěné u hlavních vchodů všech územních pracovišť KHS JmK.
 

Adresa pro příjem podnětů, žádostí a jiných podání
  • Osobním doručením či zasláním poštou - na centrální podatelnu či podatelnu územního pracoviště, viz adresy níže

  • Emailem do elektronické podatelny - podatelna@khsbrno.cz (požadavky na elektronické podání viz Elektronická podatelna)

  • Datová schránka - ID:jaaai36
Adresy podatelen KHS JMK
Území Adresa
Jihomoravský kraj
okresy Brno-město a Brno-venkov (centrální podatelna)
Jeřábkova 4, 602 00 Brno
okres Blansko Mlýnská 2, 678 01 Blansko
okres Břeclav Sovadinova 12, 690 85 Břeclav
okres Hodonín Plucárna 1a, 695 27 Hodonín
okres Vyškov Masarykovo nám. 16, 682 01 Vyškov
okres Znojmo Jana Janského 15, 669 02 Znojmo

Úřední doba podatelen KHS JmK
pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.
úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00 a 13:00 - 14:00 hod.
pátek 8:00 – 12:00 hod.

Termíny odborných konzultací a jiný úřední styk s veřejností
pondělí a středa : 8,00 – 12,00 a 13,00 - 17,00 hod., jinak po telefonické domluvě

KHS JmK doporučuje občanům se na termínu konzultace s daným odborným pracovníkem či odborným oddělením vždy předem telefonicky domluvit
viz Kontakty.
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz