Organizační struktura


Organizační struktura KHS JmK - schéma

KHS JmK je organizačně členěna podle zajišťované problematiky na sekci, odbory a oddělení.

Dle organizačního řádu KHS JmK je organizační členění následující :

  • Ředitel KHS JmK - Ing. David KŘIVÁNEK
  • Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
  • Oddělení právní (PRÁV)
  • Oddělení personální, kontrolní a dokumentační (PKD)
  • Oddělení ekonomické (EKON)
  • Oddělení provozní a organizační (PROV)
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz