Organizační struktura


Organizační struktura KHS JmK - schéma

KHS JmK je organizačně členěna podle zajišťované problematiky na sekci, odbory a oddělení.

Dle organizačního řádu KHS JmK je organizační členění následující :

 • Ředitel KHS JmK - Ing. David KŘIVÁNEK
 • Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
 • Odbor hygieny obecné a komunální (HOK) s odděleními HOK pro okresy Brno, Brno-venkov, Blansko + Vyškov, Břeclav + Hodonín a Znojmo.
 • Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU) s odděleními HV Brno + Brno-venkov, Blansko + Vyškov, Břeclav + Hodonín a Znojmo. Oddělením PBU v Brně s celokrajskou působností.
 • Odbor hygieny dětí a mladistvých (HDM) s odděleními HDM pro okresy Brno + Brno-venkov, Blansko + Vyškov, Břeclav + Hodonín a Znojmo.
 • Odbor hygieny práce (HP) s odděleními HP pro okresy Brno + Brno-venkov, Blansko + Vyškov, Břeclav + Hodonín a Znojmo. Oddělením NzP v Brně s celokrajskou působností.
 • Odbor protiepidemický (E) s odděleními E pro okresy Brno + Brno-venkov, Blansko + Vyškov, Břeclav + Hodonín a Znojmo. Oddělením hygieny zdravotnických zařízení (HZZ) v Brně s celokrajskou působností.
 • Oddělení právní (PRÁV)
 • Oddělení personální, kontrolní a dokumentační (PKD)
 • Oddělení ekonomické (EKON)
 • Oddělení provozní a organizační (PROV)
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz