mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Důležité
Aktuální epidemiologická situace v Jihomoravském kraji - COVID-19 - Aktualizované informace
Odbor protiepidemický
02.12.2020
COVID Portál - Přehled všech aktuálních opatření v ČR, nejčastější otázky a odpovědi
Odbor správních činností
10.11.2020
Školy - předávání informací
Odbor hygieny dětí a mladistvých
05.11.2020
Aktuální epid. situace v Jihomoravském kraji - přehled - Aktualizace
Odbor protiepidemický
30.10.2020
Omezení rozsahu úředních hodin KHS JmK od 22.10.2020
Odbor správních činností
21.10.2020
Informace o výsledcích vyšetření, nařízených karanténách a izolacích pro poskytovatele zdravotních služeb - Modul elektronických žádanek Pacienti COVID-19 v rámci registrů rezortu zdravotnictví eREG
Odbor protiepidemický
09.10.2020
Koronavirus - Rady a doporučení pro domácí karanténu - Přehledný leták - odkaz na stránky Státního zdravotního ústavu
Odbor protiepidemický
13.03.2020


AKTUÁLNÍ Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření - (prodloužení nouzového stavu do 12.12.; zákazy, omezení provozoven, hromadných akcí od 3.12. a další) - odkaz na web MZ ČR s vládními usneseními vydanými 30.11.2020
Odbor hygieny obecné a komunální
01.12.2020
BUDOUCÍ PRAVIDLA pro ochranu dýchacích cest (roušky) - platná od 3. prosince 2020 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
01.12.2020
PRAVIDLA pro testování pedagogů - v období mezi 4. a 18. prosincem 2020 - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
01.12.2020
AKTUÁLNÍ a BUDOUCÍ PRAVIDLA pro vstup na území ČR a cestování - platná od 17. 11. 2020 a SEZNAM ZEMÍ od 30.11.2020 - Ochranné opatření MZ - vstupy na území ČR PO 3. prosinci 2020, Sdělení MZ - seznam vybraných států bez nutnosti testování od 30.11.2020 - odkazy na ochranná opatření a sdělení Ministerstva zdravotnictví se seznamem vybraných zemí
Odbor hygieny obecné a komunální
01.12.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro ochranu dýchacích cest (roušky) - platná od 24. listopadu 2020 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
24.11.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro testování zaměstnanců, pracovníků – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - platná od 23. listopadu 2020 - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
21.11.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro testování pacientů, klientů - vyjmenovaných poskytovatelů zdrav. a sociál. služeb (screening a konfirmace SARS CoV-2 viru) - platná od 21. listopadu 2020 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
21.11.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro testování zaměstnanců - vybraní poskytovatelé zdrav. a sociál. služeb (screening a konfirmace SARS CoV-2 viru) - platná od 21. listopadu 2020 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
21.11.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro testování zaměstnanců - vybraní další poskytovatelé sociál. služeb (screening a konfirmace SARS CoV-2 viru) - platná od 21. listopadu 2020 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
21.11.2020
INFORMACE - DOPORUČENÍ MZ pro provozovatele veřejných vodovodů, osoby dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu - sdělení Ministerstva zdravotnictví (nouzový stav - např. odběry vzorků vody a další informace)
Odbor hygieny obecné a komunální
11.11.2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu - Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru
Odbor správních činností
22.10.2020
Doporučení MZČR pro školní jídelny pro výdej obědů - okénko
Odbor hygieny dětí a mladistvých
22.10.2020
Ukončení krajských režimových pravidel (VŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ) uplynutím dne 11.10.2020 - přechod na celostátní pravidla stanovená usneseními vlády ČR
Odbor správních činností
09.10.2020
(již neaktuální) Sdělení KHS JmK k omezení provozu ZUŠ, jazykových škol a středisek volného času
Odbor správních činností
07.10.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro služby, ubytování a jiné aktivity a IZOLACE, KARANTÉNY - zdravotníci a pracovníci sociálních služeb - od 5. října 2020 - Mimořádné opatření MZ - KARANTÉNY a IZOLACE u pracovníků - zdravotníci a soc. služby - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
05.10.2020
<<   < 1 / 5  >   >>
Další informace
Předpověď aktivity klíšťat
 - stránky ČHMÚ
Stavby, které KHS neposuzuje
 - sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska
Vaše cesty k bezpečí
 - informační projekt HZS JMK
Jednotné kontaktní místo
 - Magistrát města Brna
Dozor nad stravovacími službami v JmK
 - aktuální informace o závěrech SZD


Jsme poctivá organizace
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz