Testování zaměstnanců od 17. ledna 2022 1221 Česko očkuje čTečka a TečkaOčkování cizinců Očkování samoplátců COVID Portál OČR MZ ČR Posilovací dávka Testování ve školách - Informace pro rodiče Testování ve školách - Informace pro ředitele škol

Důležité

Informace k šíření varianty "omicron" v Jihomoravském kraji
Odbor protiepidemický
31.12.2021
Doporučení MZ ČR pro školní rok 2021/2022 -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
05.08.2021
Aktuální situace COVID-19 - stránky MZ ČR
Odbor protiepidemický
22.07.2021


AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro vstup na území ČR a cestování - platná od 27.12.; SEZNAM ZEMÍ od 17.1.2022; LÉKAŘSKÉ COVID osvědčení - Ochranné opatření MZ - seznam vybraných států dle rizika - cestování od 17. 1. 2022, POTVRZENÍ LÉKAŘSKÉ o proběhlém onemocnění COVID-19 pro potřeby cestování - odkazy na ochranná opatření (včetně opatření se seznamem zemí)
Odbor hygieny obecné a komunální
19.01.2022
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA - služby, maloobchod a jiné aktivity - od 3. 1. 2022 a ZMĚNA od 17.1.2022 - MO MZ JINAK - služby, maloobchod a jiné aktivity V ÚPRAVĚ PO ZÁSAHU NS SOUDU - od 17.1.2022 - odkazy na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
15.01.2022
TESTOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ - ZAMĚSTANCŮ A OSVČ - V ČR - po 22. 11.2021 a ZMĚNY.., VČETNĚ ÚPRAVY REŽIMU od 17.1.2022 - Testy - SCREENING PRACOVNÍKŮ změna od 23.11.2021, ZMĚNA- testy - SCREENING PRACOVNÍKŮ - NOVĚ od 14.12.2021, TESTY A OPATŘENÍ NA PRACOVIŠTÍCH JINAK - SCREENING PRACOVNÍKŮ - REŽIM po 17.1.2022, TESTY A OPATŘENÍ NA PRACOVIŠTÍCH - ČERSTVÁ ÚPRAVA - SCREENING PRACOVNÍKŮ - od 17.1.2022 - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
15.01.2022
ŠKOLY - screening testovací - NOVĚ PO 17.1.2022; ZMĚNY PRŮBĚŽNĚ evidované chronologicky; CELOREPUBLIKOVĚ od 22.11.2021 .. - ZMĚNA MO MZ A TESTY - REŽIM A screening JINAK - žáci a školy v ČR od 17. 1. 2022, MO MZ ZMĚNA - screening testovací - žáci a školy v ČR od 22.11.2021, MO MZ A JEDNA ZE ZMĚN - testy - žáci a školy v ČR po 22.11.2021 a dále .., MO MZ A PROSINCOVÁ ZMĚNA - testy - žáci a školy v ČR po 14.12.2021 a snad jen do 3. 1. 2022 - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
15.01.2022
ZMĚNA TESTOVÁNÍ OBYVATEL (detekce SARS CoV-2 viru) - původně režim od 22.11.2021 a NOVĚ OD 17.1.2022 - ZMĚNA MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ - od 17. 1. 2022 - testování obyvatel - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
15.01.2022
TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A KLIENTŮ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, ZAŘÍZENÍ od 1.9., změny od 13.9. a 15.11.2021 a nově od 17.1.2022 - TESTY ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, ZAŘÍZENÍ JINAK od 17.1.2022, POVINNÉ TESTY PACIENTŮ A KLIENTŮ VYBRANÝCH ZDRAV. A SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ, SLUŽEB od 1.9.2021, ZMĚNA - TESTY VE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH, ZAŘÍZENÍCH od 13.9.2021, ZMĚNA - TESTY VE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH, ZAŘÍZENÍCH od 15.11.2021 - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
15.01.2022
Zpráva o činnosti oddělení HV - Zprávy o činnosti oddělení PBU - 2. pololetí 2021
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
07.01.2022
PRAVIDLA od 1.11., upravená od 15.11. a od 14.12.2021 - ROUŠKY, RESPIRÁTORY (ochrana dýchacích cest) - Mimořádné opatření MZ - změna - ochrana dýchacích cest - č.j. MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN, MO MZ - změna pro "lyže" .. - ochrana dýchacích cest - č.j. MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
14.12.2021
USNESENÍ VLÁDY ČR - DŮRAZNÉ NEDOPORUČENÍ CESTOVÁNÍ DO VYBRANÝCH ZEMÍ A ZÁKAZY VSTUPŮ DO ČR - region jižní Afriky (do .. a z ..) od 27.11. do 20.12.2021 - USNESENÍ VLÁDY ČR - ze dne 6. prosince 2021 č. 1121 o změně krizového opatření - usnesení vlády a jeho prodlužující změna o přijatém krizovém opatření
Odbor hygieny obecné a komunální
07.12.2021
ZRUŠENÍ MO pro SLUŽBY - a jejich listopadová posloupnost - SLUŽBY plus JINÉ AKTIVITY; ŠKOLY REŽIM od 31.8. - PROSINCOVÉ ZRUŠENÍ MO PRO SLUŽBY č.j. MZDR 14601/2021-série 25. a 26./MIN/KAN, MO MZ ZMĚNA - služby a jiné aktivity od 1.11.2021, MO MZ - služby, maloobchod a jiné aktivity - od 22.11.2021 MĚLO BÝT NOVĚ, ALE NEBUDE PLATIT, MO MZ - služby, maloobchod a jiné aktivity - od 22.11.2021 OPĚT NOVĚ (z 20.11.2021), MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - od 31.8. - REŽIM ŠKOLY - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
06.12.2021
PRAVIDLA NÁVŠTĚV VE ZDRAVOTN. Z. A V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NOVĚ OD 22.11.2021; PRAVIDLA NÁVŠTĚV VE VĚZNICÍCH, detencích apod.; AZYLOVÝCH ZAŘÍZENÍCH - PRAVIDLA - od 22.11. - návštěvy ve věznicích, vazbách, detencích a zařízeních pro cizince, PRAVIDLA - od 29.11. - návštěvy v azylových přijímacích + pobytových zařízeních - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
23.11.2021
TESTY - sreening školy a OCHRANA DÝCH. CEST ve školách, změny - dříve v JmK - pro okr. BRNO-VENKOV od 1.11., pro BRNO-MĚSTO a BLANSKO od 8.11. a CELÁ ČR (i studenti) od 22.11.2021 - MO MZ - screening testovací - žáci ve školách Brna-města a Blanska od 8.11.2021, MO MZ - screening testovací - žáci v ČR od 22.11.2021, MO MZ - screening testovací - žáci, studenti v ČR po 22.11.2021 se změnou z 20.11.2021, MO MZ ČR - změnové pro roušky, respirátory - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
21.11.2021
ZRUŠENÍ - od 25.10.2021 MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ (A JEHO ZMĚNY) - o nařizování IZOLACÍ A KARANTÉNY (COVID-19) - odkaz na dokument MZ zrušující mimořádná opatření
Odbor hygieny obecné a komunální
20.10.2021
Přezkoušení odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace - ve dnech 1. 11. – 3. 11. 2021
Odbor protiepidemický
01.10.2021
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA od 30. 9. 2021 - SLUŽBY plus JINÉ AKTIVITY a ROUŠKY (ochrana dýchacích cest) u VOLEB - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - ochrana dýchacích cest - roušky, respirátory - říjen a volby - odkaz na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
30.09.2021
<<   < 1 / 6  >   >>

Provedené kontroly dodržování mimořádných opatření MZ ČR

Odbor hygieny obecné a komunální3
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN
Odbor hygieny výživy a PBU4
Povinnosti stanoveny v MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN; MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN
Odbor hygieny dětí a mladistvých4
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN; MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN
Odbor hygieny práce16
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN; MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN
Odbor protiepidemický3
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN; MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN;MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN
Data jsou uvedena za 2. týden 2022
Zobrazit všechny týdny


Provedené kontroly dodržování mimořádných opatření MZ ČR

Odbor hygieny obecné a komunální3
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN
Odbor hygieny výživy a PBU4
Povinnosti stanoveny v MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN; MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN
Odbor hygieny dětí a mladistvých4
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN; MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN
Odbor hygieny práce16
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN; MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN
Odbor protiepidemický3
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN; MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN;MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN
Data jsou uvedena za 2. týden 2022
Zobrazit všechny týdny

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz