1221 Systém O-T-M Česko očkuje čTečka a Tečka Certifikát Certificate Očkování cizinců Očkování samoplátců Rezervace COVID vs chřipka Informace o očkování v Jihomoravském kraji COVID Portál MZ ČR Posilovací dávka

Důležité

Monitoring aktivity komárů na Jižní Moravě
Odbor protiepidemický
17.09.2021
Průběh ZA a JPA v JmK k 31. 8. 2021 -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
06.09.2021
Doporučení MZ ČR pro školní rok 2021/2022 -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
05.08.2021
Aktuální situace COVID-19 - stránky MZ ČR
Odbor protiepidemický
22.07.2021Odbor hygieny obecné a komunální

AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro vstup na území ČR a cestování - platná od 11.9.2021; SEZNAMY ZEMÍ od 13.9. a od 20.9.2021; LÉKAŘSKÉ COVID osvědčení - Sdělení MZ - seznam vybraných států a pravidla testování při cestování od 13.9.2021, Sdělení MZ - seznam vybraných států a pravidla testování při cestování od 20.9.2021, POTVRZENÍ LÉKAŘSKÉ o proběhlém onemocnění COVID-19 pro potřeby cestování - odkazy na ochranné opatření a sdělení Ministerstva zdravotnictví se seznamy vybraných zemí
Odbor hygieny obecné a komunální
18.09.2021
TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A KLIENTŮ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, ZAŘÍZENÍ od 1.9. a změna od 13.9.2021 - POVINNÉ TESTY PACIENTŮ A KLIENTŮ VYBRANÝCH ZDRAV. A SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ, SLUŽEB od 1.9.2021, ZMĚNA - TESTY VE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH, ZAŘÍZENÍCH od 13.9.2021 - odkaz na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
13.09.2021
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA od 1.9. a změna od 13.9. - SLUŽBY plus JINÉ AKTIVITY; ŠKOLY - REŽIM od 31.8.; ROUŠKY od 31.7. a změna od 31.8. (ochrana dýchacích cest) - MO MZ ZMĚNA - služby a jiné aktivity od 13.9., MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - od 31.8. - REŽIM ŠKOLY, MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - ROUŠKY od 31.7., MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - ZMĚNA - ROUŠKY od 31.8. - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
13.09.2021
OCHRANNÉ OPATŘENÍ - KONTROLNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ MEZINÁRODNÍCH LETIŠŤ V ČR OD 1.9.2021 - odkaz na ochranné opatření MZ
Odbor hygieny obecné a komunální
30.08.2021
ZRUŠENÍ - OD 1.9. 2021!! OCHRANNÉHO OPATŘENÍ NEDOPORUČUJÍCÍHO VSTUPY DO VYBRANÝCH STÁTŮ (od 23.8.2021) - AKTUÁLNÍ OCHOP - JEN NEDOPORUČENÍ (MÍSTO ZÁKAZU) turistických a zbytných cest od 23.8.2021 - odkazy na ochranná opatření MZ
Odbor hygieny obecné a komunální
30.08.2021
TESTY a ZMĚNY - ŠKOLY a VŠ - pracovníci, žáci, přijím. zk. (screening a konfirm. SARS CoV-2 viru) - po 6.4., .. a po 15.6.2021 a PRAVIDLA ROZVOLNĚNÍ ŠKOL - postupně .. a po 31.8.2021 - Mimořádné opatření MZ - testování školáků, Mimořádné opatření MZ - testování - přijímací zkoušky, Mimořádné opatření MZ - ROZVOLŇOVÁNÍ ŠKOL - 1.FÁZE, Mimořádné opatření MZ - testování školáků od 13. dubna 2021, ZMĚNA - MO MZ - testování školáků od 26. dubna 2021, Mimořádné opatření MZ - změna - testování školáků od 26.4.2021, Mimořádné opatření MZ - změna - testování školáků od 3.5.2021, Mimořádné opatření MZ - změna - testování školáků od 10.5.2021, ZMĚNA - MO MZ - testování školáků od 17. května 2021, ZMĚNA - MO MZ - testování školáků od 24. května 2021, Mimořádné opatření MZ - omezení a rozvolňování škol po 19. dubnu 2021, MO MZ - omezení a rozvolňování škol po 26. dubnu 2021, MO MZ - ZMĚNA - omezení a rozvolňování škol po 26. dubnu 2021, MO MZ - ZMĚNA - omezení a rozvolňování škol po 3. květnu 2021, MO MZ - ZMĚNA - omezení a rozvolňování škol po 4. květnu 2021, MO MZ - omezení a rozvolňování škol po 17. květnu 2021, MO MZ - omezení a rozvolňování škol po 24. květnu 2021, MO MZ - omezení a rozvolňování škol i ŠATNY NOVĚ po 24. květnu 2021, MO MZ - změna školy po 1.6.2021, MO MZ - školy režim od 8.6.2021, MO MZ - změna školy po 22.6.2021, MO MZ - režim školy po 1.7.2021, MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - ZMĚNA od 1.8. - REŽIM ŠKOLY skupiny na 20, MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - od 31.8. - REŽIM ŠKOLY, Mimořádné opatření MZ - testování - VYSOKÉ ŠKOLY, ZMĚNA - Mimořádné opatření MZ - testování - VYSOKÉ ŠKOLY od 4. května 2021, ZMĚNA - Mimořádné opatření MZ - testování - VYSOKÉ ŠKOLY od 18. května 2021, ZMĚNA - Mimořádné opatření MZ - testování - VYSOKÉ ŠKOLY od 15. června 2021, TESTY a ZMĚNY - přijímací řízení - žáci, studenti ve školách po 31.5.2021, Multizměnové MO MZ - RUŠÍCÍ TESTOVÁNÍ - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
20.08.2021
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR - POVINNOSTI PRO POŘADATELE HROMADNÝCH AKCÍ - HLÁŠENÍ AKCÍ NAD 1000 OSOB od 19. 7. 2021 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
15.07.2021
MNOHOZMĚNOVÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - VÝJIMKY PRO OČKOVANÉ OPĚT JINAK (v řadě dalších MO MZ ... ) - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
03.07.2021
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ A ZRUŠENÍ MO MZ - OD 1. 7. - regulace NÁVŠTĚV PACIENTŮ (zdrav., soc. služby) a omezení NÁVŠTĚV VE VĚZNICÍCH; regulace VYCHÁZEK - soc. služby - MO MZ - platí od 17. května 2021 - vycházky - poskytovatelé sociál. služeb, MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - platí od 12. dubna 2021 - omezení návštěv ve věznicích, ZRUŠENÍ MO MZ - platí od 1. ČERVENCE 2021 - omezení návštěv ve věznicích - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nebo jejich zrušení
Odbor hygieny obecné a komunální
01.07.2021
ZRUŠENÍ MO a MO MZ - TESTY ZAMĚSTNANCŮ (vyjmenovaná školská zařízení) od 23.3.2021 a zrušení od 1.7.2021 - ZRUŠENÍ MO MZ - TESTY ZAMĚSTNANCŮ (vyjmenovaná školská zařízení) od 23.3.2021 - odkazy na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nebo jeho zrušení
Odbor hygieny obecné a komunální
01.07.2021
ZRUŠENÍ MO a MO MZ - režim ve věznicích (srpen 2020) a ZRUŠENÍ daného režimu od 1.7.2021 - ZRUŠENÍ Mimořádného opatření MZ - režim ve věznicích (srpen 2020 až červenec 2021) - odkazy na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nebo jeho zrušení
Odbor hygieny obecné a komunální
01.07.2021
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PRO karantény, izolace (změna od 15.6.) - jinak postupy zdravotníků a hygieniků (OOVZ) po 7. květnu 2021 - Mimořádné opatření MZ - mutace SARS CoV-2 karantény, izolace - postupy zdravotníků a OOVZ, Karantény, izolace od 3. 3. 2021 - postupy zdravotníků a OOVZ bez jihoafr. mutace, Karantény, izolace (změna od 15. 6. 2021) - postupy zdravotníků a OOVZ - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
15.06.2021
PRAVIDLA PRO ŠKOLY V PŘÍRODĚ v červnu a úprava režimu - ZMĚNA OD 8. 6. 2021 - MO MZ - PRAVIDLA PRO ŠKOLY V PŘÍRODĚ se ZMĚNOU OD 8.6. 2021 - odkaz na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
08.06.2021
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA - testování občanů (screening a konfirmace SARS CoV-2 viru) - NOVĚ od 1.6.2021 - Mimořádné opatření MZ - testy screening a konfirmace SARS CoV-2 viru - občané - odkaz na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
01.06.2021
AKTUÁLNÍ (DALŠÍ) ZMĚNY - REDUKCE TESTOVÁNÍ - pracovníci a žáci, studenti ve školách - po 3.5. a po 1.7.2021 - TESTY a ZMĚNY - snížení frekvence testování - žáci, studenti ve školách po 3.5.2021, TESTY a ZMĚNY - přijímací řízení - žáci, studenti ve školách po 31.5.2021, Multizměnové MO MZ - RUŠÍCÍ TESTOVÁNÍ - odkaz na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
28.05.2021
<<   < 1 / 3  >   >>

Provedené kontroly dodržování mimořádných opatření MZ ČR

Odbor hygieny obecné a komunální36
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN; MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN
Odbor hygieny výživy a PBU102
Povinnosti stanoveny v MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN; MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN
Odbor hygieny dětí a mladistvých30
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN; MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN; MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN
Odbor hygieny práce22
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN
Odbor protiepidemický10
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN; MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN
Data jsou uvedena za 36. týden 2021
Zobrazit všechny týdny


Provedené kontroly dodržování mimořádných opatření MZ ČR

Odbor hygieny obecné a komunální36
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN; MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN
Odbor hygieny výživy a PBU102
Povinnosti stanoveny v MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN; MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN
Odbor hygieny dětí a mladistvých30
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN; MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN; MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN
Odbor hygieny práce22
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN
Odbor protiepidemický10
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN; MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN
Data jsou uvedena za 36. týden 2021
Zobrazit všechny týdny

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz