mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Důležité
Aktuální epidemiologická situace v Jihomoravském kraji - COVID-19 - Aktualizované informace
Odbor protiepidemický
30.10.2020
Aktuální epid. situace v Jihomoravském kraji - přehled - Aktualizace
Odbor protiepidemický
30.10.2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření, které byly vydány dne 26.10.2020 (omezení provozoven, omezení volného pohybu)
Odbor správních činností
27.10.2020
Doporučení MZČR pro školní jídelny pro výdej obědů - okénko
Odbor hygieny dětí a mladistvých
22.10.2020
Omezení rozsahu úředních hodin KHS JmK od 22.10.2020
Odbor správních činností
21.10.2020
Informace o výsledcích vyšetření, nařízených karanténách a izolacích pro poskytovatele zdravotních služeb - Modul elektronických žádanek Pacienti COVID-19 v rámci registrů rezortu zdravotnictví eREG
Odbor protiepidemický
09.10.2020
Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
Odbor hygieny dětí a mladistvých
24.09.2020
Koronavirus - Rady a doporučení pro domácí karanténu - Přehledný leták - odkaz na stránky Státního zdravotního ústavu
Odbor protiepidemický
13.03.2020


Odbor hygieny obecné a komunální
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro ochranu dýchacích cest (roušky) - platná od 21. října 2020 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
20.10.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro služby, ubytování a jiné aktivity a IZOLACE, KARANTÉNY - zdravotníci a pracovníci sociálních služeb - od 5. října 2020 - Mimořádné opatření MZ - KARANTÉNY a IZOLACE u pracovníků - zdravotníci a soc. služby - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
05.10.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro vstup na území ČR - platná od 5. října 2020 a seznam zemí od 5. října 2020 - Sdělení MZ - seznam vybraných států bez nutnosti testování občanů ČR na SARS-CoV-2, atd. - Odkazy na ochranné opatření a sdělení Ministerstva zdravotnictví se seznamem vybraných zemí
Odbor hygieny obecné a komunální
05.10.2020
Nakládání s komunálním odpadem v obcích, domácnostech a problematika kontaminace odpadu virem SARS CoV-2 - doporučení NRC SZÚ - Nakládání s odpadem v domácnosti při karanténě nebo izolaci, Nakládání s komunálním odpadem v obcích, jeho třídění - doporučení NRC SZÚ, Nakládání s použitými rukavicemi, mikrotenovými sáčky v obchodech - doporučení NRC SZÚ, Nakládání s použitými rouškami, respirátory atd. - pracoviště bez rizika infekce COVID-19 - určeno pro pracovníky v odpadovém hospodářství, pro domácnosti a pracoviště bez rizika infekce - zpracováno v březnu 2020
Odbor hygieny obecné a komunální
29.09.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PRO karantény, izolace - postupy zdravotníků a OOVZ od 25. září 2020 - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
25.09.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA - PROVOZ poskytovatelů péče zdravotní a sociální - odkazy na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
10.09.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA - zdravotnická povolání, pracovníci ve zdravotních službách - KARANTÉNY a IZOLACE od 2. září - odkaz na platné mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
02.09.2020
Mimořádné opatření MZ - režim ve věznicích - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
31.08.2020
KOORDINACE institucí v ČR a COVID aktivity - platná po 4. červenci 2020 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
04.07.2020
PRAVIDLA PRO LÁZEŇSTVÍ - platná do a od 22. června 2020 - Zrušení mimořádného opatření - lázeňství - platnost od 22. 6. 2020 - odkaz na mimořádné opatření v účinnosti a na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
19.06.2020
POHŘEBNICTVÍ a COVID 19 - Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotazy Asociace pohřebních služeb v ČR
Odbor hygieny obecné a komunální
24.03.2020
Informace pro pracovníky kanalizací - VYŠŠÍ RIZIKO PŘENOSU INFEKCE COVID NEHROZÍ - odkaz na stanovisko Státního zdravotního ústavu Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů
Odbor hygieny obecné a komunální
18.03.2020
Přenos koronaviru pitnou vodou NEHROZÍ - odkaz na stanovisko Státního zdravotního ústavu Národního referenčního centra pro pitnou vodu
Odbor hygieny obecné a komunální
04.03.2020
Bazény
Odbor hygieny obecné a komunální
01.01.2017
Obtěžování hlukem - časopis Hygiena č.1/2016
Odbor hygieny obecné a komunální
05.05.2016
<<   < 1 / 2  >   >>
Další informace
Předpověď aktivity klíšťat
 - stránky ČHMÚ
Stavby, které KHS neposuzuje
 - sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska
Vaše cesty k bezpečí
 - informační projekt HZS JMK
Jednotné kontaktní místo
 - Magistrát města Brna
Dozor nad stravovacími službami v JmK
 - aktuální informace o závěrech SZD


Jsme poctivá organizace

Další informace
Předpověď aktivity klíšťat
 - stránky ČHMÚ
Stavby, které KHS neposuzuje
 - sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska
Vaše cesty k bezpečí
 - informační projekt HZS JMK
Jednotné kontaktní místo
 - Magistrát města Brna
Dozor nad stravovacími službami v JmK
 - aktuální informace o závěrech SZD


Jsme poctivá organizace
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz