mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Důležité
Aktuální epidemiologická situace v Jihomoravském kraji - COVID-19 - Aktualizované informace
Odbor protiepidemický
30.10.2020
Aktuální epid. situace v Jihomoravském kraji - přehled - Aktualizace
Odbor protiepidemický
30.10.2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření, které byly vydány dne 26.10.2020 (omezení provozoven, omezení volného pohybu)
Odbor správních činností
27.10.2020
Doporučení MZČR pro školní jídelny pro výdej obědů - okénko
Odbor hygieny dětí a mladistvých
22.10.2020
Omezení rozsahu úředních hodin KHS JmK od 22.10.2020
Odbor správních činností
21.10.2020
Informace o výsledcích vyšetření, nařízených karanténách a izolacích pro poskytovatele zdravotních služeb - Modul elektronických žádanek Pacienti COVID-19 v rámci registrů rezortu zdravotnictví eREG
Odbor protiepidemický
09.10.2020
Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
Odbor hygieny dětí a mladistvých
24.09.2020
Koronavirus - Rady a doporučení pro domácí karanténu - Přehledný leták - odkaz na stránky Státního zdravotního ústavu
Odbor protiepidemický
13.03.2020


Ministerstvo průmyslu a obchodu - Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru
Odbor správních činností
22.10.2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření, které byly vydány dne 21.10.2020 (omezení provozoven, omezení volného pohybu a omezení úřadů)
Odbor správních činností
22.10.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro ochranu dýchacích cest (roušky) - platná od 21. října 2020 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
20.10.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.10.2020 (povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče)
Odbor správních činností
13.10.2020
(již neaktuální) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.10.2020 (nošení roušek)
Odbor správních činností
13.10.2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření, které byly vydány dne 12.10.2020
Odbor správních činností
13.10.2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření, které byly vydány dne 08.10.2020
Odbor správních činností
09.10.2020
Ukončení krajských režimových pravidel (VŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ) uplynutím dne 11.10.2020 - přechod na celostátní pravidla stanovená usneseními vlády ČR
Odbor správních činností
09.10.2020
(již neaktuální) Omezení rozsahu úředních hodin KHS JmK od 12.10.2020
Odbor správních činností
09.10.2020
(již neaktuální) Sdělení KHS JmK k omezení provozu ZUŠ, jazykových škol a středisek volného času
Odbor správních činností
07.10.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro služby, ubytování a jiné aktivity a IZOLACE, KARANTÉNY - zdravotníci a pracovníci sociálních služeb - od 5. října 2020 - Mimořádné opatření MZ - KARANTÉNY a IZOLACE u pracovníků - zdravotníci a soc. služby - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
05.10.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro vstup na území ČR - platná od 5. října 2020 a seznam zemí od 5. října 2020 - Sdělení MZ - seznam vybraných států bez nutnosti testování občanů ČR na SARS-CoV-2, atd. - Odkazy na ochranné opatření a sdělení Ministerstva zdravotnictví se seznamem vybraných zemí
Odbor hygieny obecné a komunální
05.10.2020
Informace o volbách do krajských zastupitelstev a Senátu - osoby s nařízenou izolací či karanténou
Odbor správních činností
30.09.2020
Nakládání s komunálním odpadem v obcích, domácnostech a problematika kontaminace odpadu virem SARS CoV-2 - doporučení NRC SZÚ - Nakládání s odpadem v domácnosti při karanténě nebo izolaci, Nakládání s komunálním odpadem v obcích, jeho třídění - doporučení NRC SZÚ, Nakládání s použitými rukavicemi, mikrotenovými sáčky v obchodech - doporučení NRC SZÚ, Nakládání s použitými rouškami, respirátory atd. - pracoviště bez rizika infekce COVID-19 - určeno pro pracovníky v odpadovém hospodářství, pro domácnosti a pracoviště bez rizika infekce - zpracováno v březnu 2020
Odbor hygieny obecné a komunální
29.09.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PRO karantény, izolace - postupy zdravotníků a OOVZ od 25. září 2020 - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
25.09.2020
<<   < 1 / 5  >   >>
Další informace
Předpověď aktivity klíšťat
 - stránky ČHMÚ
Stavby, které KHS neposuzuje
 - sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska
Vaše cesty k bezpečí
 - informační projekt HZS JMK
Jednotné kontaktní místo
 - Magistrát města Brna
Dozor nad stravovacími službami v JmK
 - aktuální informace o závěrech SZD


Jsme poctivá organizace

Další informace
Předpověď aktivity klíšťat
 - stránky ČHMÚ
Stavby, které KHS neposuzuje
 - sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska
Vaše cesty k bezpečí
 - informační projekt HZS JMK
Jednotné kontaktní místo
 - Magistrát města Brna
Dozor nad stravovacími službami v JmK
 - aktuální informace o závěrech SZD


Jsme poctivá organizace
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz