1221 Systém O-T-M Česko očkuje čTečka a Tečka Certifikát Certificate Očkování cizinců Očkování samoplátců Rezervace COVID vs chřipka Informace o očkování v Jihomoravském kraji COVID Portál MZ ČR Posilovací dávka

Důležité

AKTUÁLNÍ PRAVIDLA - ZÁKAZY A OMEZENÍ SLUŽEB, ČINNOSTÍ, AKCÍ APOD. - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření
Odbor hygieny obecné a komunální
26.11.2021
VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU VLÁDOU ČR - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065
Odbor hygieny obecné a komunální
26.11.2021
Monitoring aktivity komárů na Jižní Moravě
Odbor protiepidemický
15.11.2021
Doporučení MZ ČR pro školní rok 2021/2022 -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
05.08.2021
Aktuální situace COVID-19 - stránky MZ ČR
Odbor protiepidemický
22.07.2021


TESTY a ZMĚNY - ŠKOLY a VŠ - pracovníci, žáci, přijím. zk. (screening a konfirm. SARS CoV-2 viru) - po 6.4., .. a po 15.6.2021 a PRAVIDLA ROZVOLNĚNÍ ŠKOL - postupně .. a po 31.8.2021 - Mimořádné opatření MZ - testování školáků, Mimořádné opatření MZ - testování - přijímací zkoušky, Mimořádné opatření MZ - ROZVOLŇOVÁNÍ ŠKOL - 1.FÁZE, Mimořádné opatření MZ - testování školáků od 13. dubna 2021, ZMĚNA - MO MZ - testování školáků od 26. dubna 2021, Mimořádné opatření MZ - změna - testování školáků od 26.4.2021, Mimořádné opatření MZ - změna - testování školáků od 3.5.2021, Mimořádné opatření MZ - změna - testování školáků od 10.5.2021, ZMĚNA - MO MZ - testování školáků od 17. května 2021, ZMĚNA - MO MZ - testování školáků od 24. května 2021, Mimořádné opatření MZ - omezení a rozvolňování škol po 19. dubnu 2021, MO MZ - omezení a rozvolňování škol po 26. dubnu 2021, MO MZ - ZMĚNA - omezení a rozvolňování škol po 26. dubnu 2021, MO MZ - ZMĚNA - omezení a rozvolňování škol po 3. květnu 2021, MO MZ - ZMĚNA - omezení a rozvolňování škol po 4. květnu 2021, MO MZ - omezení a rozvolňování škol po 17. květnu 2021, MO MZ - omezení a rozvolňování škol po 24. květnu 2021, MO MZ - omezení a rozvolňování škol i ŠATNY NOVĚ po 24. květnu 2021, MO MZ - změna školy po 1.6.2021, MO MZ - školy režim od 8.6.2021, MO MZ - změna školy po 22.6.2021, MO MZ - režim školy po 1.7.2021, MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - ZMĚNA od 1.8. - REŽIM ŠKOLY skupiny na 20, MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - od 31.8. - REŽIM ŠKOLY, Mimořádné opatření MZ - testování - VYSOKÉ ŠKOLY, ZMĚNA - Mimořádné opatření MZ - testování - VYSOKÉ ŠKOLY od 4. května 2021, ZMĚNA - Mimořádné opatření MZ - testování - VYSOKÉ ŠKOLY od 18. května 2021, ZMĚNA - Mimořádné opatření MZ - testování - VYSOKÉ ŠKOLY od 15. června 2021, TESTY a ZMĚNY - přijímací řízení - žáci, studenti ve školách po 31.5.2021, Multizměnové MO MZ - RUŠÍCÍ TESTOVÁNÍ - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
20.08.2021
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR - POVINNOSTI PRO POŘADATELE HROMADNÝCH AKCÍ - HLÁŠENÍ AKCÍ NAD 1000 OSOB od 19. 7. 2021 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
15.07.2021
Zpráva o činnosti oddělení HV - 1. pololetí 2021
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
13.07.2021
Zpráva o činnosti oddělení PBU - 1. pololetí 2021
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
13.07.2021
MNOHOZMĚNOVÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - VÝJIMKY PRO OČKOVANÉ OPĚT JINAK (v řadě dalších MO MZ ... ) - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
03.07.2021
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ A ZRUŠENÍ MO MZ - OD 1. 7. - regulace NÁVŠTĚV PACIENTŮ (zdrav., soc. služby) a omezení NÁVŠTĚV VE VĚZNICÍCH; regulace VYCHÁZEK - soc. služby - MO MZ - platí od 17. května 2021 - vycházky - poskytovatelé sociál. služeb, MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - platí od 12. dubna 2021 - omezení návštěv ve věznicích, ZRUŠENÍ MO MZ - platí od 1. ČERVENCE 2021 - omezení návštěv ve věznicích - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nebo jejich zrušení
Odbor hygieny obecné a komunální
01.07.2021
ZRUŠENÍ MO a MO MZ - TESTY ZAMĚSTNANCŮ (vyjmenovaná školská zařízení) od 23.3.2021 a zrušení od 1.7.2021 - ZRUŠENÍ MO MZ - TESTY ZAMĚSTNANCŮ (vyjmenovaná školská zařízení) od 23.3.2021 - odkazy na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nebo jeho zrušení
Odbor hygieny obecné a komunální
01.07.2021
ZRUŠENÍ MO a MO MZ - režim ve věznicích (srpen 2020) a ZRUŠENÍ daného režimu od 1.7.2021 - ZRUŠENÍ Mimořádného opatření MZ - režim ve věznicích (srpen 2020 až červenec 2021) - odkazy na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nebo jeho zrušení
Odbor hygieny obecné a komunální
01.07.2021
PRAVIDLA PRO ŠKOLY V PŘÍRODĚ v červnu a úprava režimu - ZMĚNA OD 8. 6. 2021 - MO MZ - PRAVIDLA PRO ŠKOLY V PŘÍRODĚ se ZMĚNOU OD 8.6. 2021 - odkaz na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
08.06.2021
ZMĚNA - PRODLOUŽENÍ LHŮTY IMUNITY PO ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NEBO POSTVAKCINAČNÍ IMUNITNÍ LHŮTY - odkaz na multizměnové mimořádné opatření MZ
Odbor hygieny obecné a komunální
23.05.2021
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - omezení a poskytování sociálních služeb - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
13.04.2021
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - TESTY ZAMĚSTNANCŮ (nestátní nezisková zařízení ) od 30.3.2021; RUŠÍCÍ MO MZ od 1.7.2021 - Multizměnové MO MZ - RUŠÍCÍ TESTOVÁNÍ - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
23.03.2021
MO MZ - TESTY ZAMĚSTNANCŮ (VEŘEJNÝCH ZAMĚSTNAVATELŮ nad 50 a pod 50 zaměstnanců) od 10.3. a od 23.3.2021; RUŠÍCÍ MO MZ od 1.7.2021 - Mimořádné opatření MZ - testování zaměstnanců veřejné sféry pod 50 zaměstnanců, Multizměnové MO MZ - RUŠÍCÍ TESTOVÁNÍ - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
20.03.2021
Vakcíny proti onemocnění COVID-19 - vysvětlující letáky k očkovacím látkám Comirnaty, Moderna, AstraZeneca a Janssen
Odbor správních činností
12.03.2021
Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh - PBU - Výrobky pro styk s potravinami
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
08.03.2021
<<   <  2 / 6  >   >>

Provedené kontroly dodržování mimořádných opatření MZ ČR

Odbor hygieny obecné a komunální2
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN
Odbor hygieny výživy a PBU5
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN
Odbor hygieny dětí a mladistvých0
Povinnosti stanoveny v
Odbor hygieny práce20
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN
Odbor protiepidemický14
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN; MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN;MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN
Data jsou uvedena za 48. týden 2021
Zobrazit všechny týdny


Provedené kontroly dodržování mimořádných opatření MZ ČR

Odbor hygieny obecné a komunální2
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN
Odbor hygieny výživy a PBU5
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN
Odbor hygieny dětí a mladistvých0
Povinnosti stanoveny v
Odbor hygieny práce20
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN
Odbor protiepidemický14
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN; MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN;MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN
Data jsou uvedena za 48. týden 2021
Zobrazit všechny týdny

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz