1221 Systém O-T-M Česko očkuje čTečka a Tečka Certifikát Certificate Očkování cizinců Očkování samoplátců Rezervace COVID vs chřipka Informace o očkování v Jihomoravském kraji COVID Portál MZ ČR Posilovací dávka

Důležité

Monitoring aktivity komárů na Jižní Moravě
Odbor protiepidemický
17.09.2021
Průběh ZA a JPA v JmK k 31. 8. 2021 -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
06.09.2021
Doporučení MZ ČR pro školní rok 2021/2022 -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
05.08.2021
Aktuální situace COVID-19 - stránky MZ ČR
Odbor protiepidemický
22.07.2021


PRAVIDLA PRO ŠKOLY V PŘÍRODĚ v červnu a úprava režimu - ZMĚNA OD 8. 6. 2021 - MO MZ - PRAVIDLA PRO ŠKOLY V PŘÍRODĚ se ZMĚNOU OD 8.6. 2021 - odkaz na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
08.06.2021
Příměstské tábory 2021 - hygienicko - protiepidemická opatření
Odbor hygieny dětí a mladistvých
07.06.2021
Dětská letní rekreace 2021 - hygienicko - protiepidemická opatření
Odbor hygieny dětí a mladistvých
07.06.2021
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA - testování občanů (screening a konfirmace SARS CoV-2 viru) - NOVĚ od 1.6.2021 - Mimořádné opatření MZ - testy screening a konfirmace SARS CoV-2 viru - občané - odkaz na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
01.06.2021
AKTUÁLNÍ (DALŠÍ) ZMĚNY - REDUKCE TESTOVÁNÍ - pracovníci a žáci, studenti ve školách - po 3.5. a po 1.7.2021 - TESTY a ZMĚNY - snížení frekvence testování - žáci, studenti ve školách po 3.5.2021, TESTY a ZMĚNY - přijímací řízení - žáci, studenti ve školách po 31.5.2021, Multizměnové MO MZ - RUŠÍCÍ TESTOVÁNÍ - odkaz na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
28.05.2021
ZMĚNA - PRODLOUŽENÍ LHŮTY IMUNITY PO ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NEBO POSTVAKCINAČNÍ IMUNITNÍ LHŮTY - odkaz na multizměnové mimořádné opatření MZ
Odbor hygieny obecné a komunální
23.05.2021
MO MZ a ZMĚNA - od 1.3. a 17.3. a 24.3.2021 TESTY a SAMOTESTY ZAMĚSTNANCŮ s postupem při + samotestu; SAMOTESTY A OSVČ - postupy od 15.5.; VÝJIMKY od 9.3.2021; rušící MO MZ od 1.7.2021 - VÝJIMKY - ZAMĚSTNANCI, KTEŘÍ NEMUSÍ BÝT TESTOVÁNI od 9.3.2021, Mimořádné opatření - od 17. 3. testování zaměstnanců zaměstnavatelem, Mimořádné opatření - testování zaměstnanců zaměstnavatelem - od 24.3. a od 1 ZAMĚSTNANCE, Samotestování (antigenní) nebo laické testování od 2.3.2021 a postup při pozitivitě, Samotestování (antigenní) nebo laické testování od 9.3.2021 a postup při pozitivitě, Samotesty zaměstnanců (antigenní) nebo testy OSVČ od 15.5.2021 a postup při pozitivitě, Multizměnové MO MZ - RUŠÍCÍ TESTOVÁNÍ - odkazy na mimořádná opatření MZ
Odbor hygieny obecné a komunální
15.05.2021
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - omezení a poskytování sociálních služeb - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
13.04.2021
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - TESTY ZAMĚSTNANCŮ (nestátní nezisková zařízení ) od 30.3.2021; RUŠÍCÍ MO MZ od 1.7.2021 - Multizměnové MO MZ - RUŠÍCÍ TESTOVÁNÍ - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
23.03.2021
MO MZ - TESTY ZAMĚSTNANCŮ (VEŘEJNÝCH ZAMĚSTNAVATELŮ nad 50 a pod 50 zaměstnanců) od 10.3. a od 23.3.2021; RUŠÍCÍ MO MZ od 1.7.2021 - Mimořádné opatření MZ - testování zaměstnanců veřejné sféry pod 50 zaměstnanců, Multizměnové MO MZ - RUŠÍCÍ TESTOVÁNÍ - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
20.03.2021
Vakcíny proti onemocnění COVID-19 - vysvětlující letáky k očkovacím látkám Comirnaty, Moderna, AstraZeneca a Janssen
Odbor správních činností
12.03.2021
Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh - PBU - Výrobky pro styk s potravinami
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
08.03.2021
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - TESTY PACIENTŮ a KLIENTŮ (vyjmenovaná zařízení se zdravot. a sociál. službami) od 9.3.2021; RUŠÍCÍ MO MZ od 1.7.2021 - Multizměnové MO MZ - RUŠÍCÍ TESTOVÁNÍ - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
07.03.2021
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - TESTY ZAMĚSTNANCŮ (vyjmenované zdravotní a sociální služby) od 9.3.2021; RUŠÍCÍ MO MZ od 1.7.2021 - Multizměnové MO MZ - RUŠÍCÍ TESTOVÁNÍ - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
07.03.2021
Průvodce k testování zaměstnanců ve firmách - odkaz na stránky Ministerstva průmyslu a obchodu
Odbor správních činností
02.03.2021
<<   <  2 / 7  >   >>

Provedené kontroly dodržování mimořádných opatření MZ ČR

Odbor hygieny obecné a komunální36
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN; MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN
Odbor hygieny výživy a PBU102
Povinnosti stanoveny v MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN; MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN
Odbor hygieny dětí a mladistvých30
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN; MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN; MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN
Odbor hygieny práce22
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN
Odbor protiepidemický10
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN; MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN
Data jsou uvedena za 36. týden 2021
Zobrazit všechny týdny


Provedené kontroly dodržování mimořádných opatření MZ ČR

Odbor hygieny obecné a komunální36
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN; MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN
Odbor hygieny výživy a PBU102
Povinnosti stanoveny v MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN; MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN
Odbor hygieny dětí a mladistvých30
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN; MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN; MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN
Odbor hygieny práce22
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN
Odbor protiepidemický10
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN; MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN
Data jsou uvedena za 36. týden 2021
Zobrazit všechny týdny

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz