Zrušení územního pracoviště Hodonín
KHS JmK oznamuje, že k 30.06.2024 bude zrušeno územní pracoviště Hodonín KHS JmK. Pro veřejnost bude pracoviště uzavřeno již od 24.06.2024.
Jeho agendu převezme územní pracoviště Břeclav,
na adrese: Sovadinova 12, 690 85 Břeclav.

Důležité

Monitoring aktivity komárů na Jižní Moravě - aktuální informace
Odbor protiepidemický
04.07.2024
Společné cvičení složek IZS k řešení vysoce nebezpečné nákazy
Odbor protiepidemický
07.06.2024
Africký mor prasat, informace SVS - Leták pro myslivce, Leták pro chovatele, Leták základní pravidla
Ředitelství
20.05.2024
Klíšťová encefalitida: nepodceňujte prevenci
Odbor protiepidemický
17.04.2024
Akutní respirační infekce v Jihomoravském kraji - 13. týden 2024
Odbor protiepidemický
28.03.2024
Zvýšený výskyt černého kašle - Aktuální epidemiologická situace ve výskytu černého kašle v ČR
Odbor protiepidemický
01.03.2024
Zpráva o zdraví obyvatel Jihomoravského kraje 2023
Zdravotní politika a podpora zdraví
16.01.2024
Informace a doporučený postup při výskytu štěnic
Odbor protiepidemický
12.10.2023


Sůl ve školním stravování - závěr ze zjištění v roce 2023 -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
16.01.2024
Větrání ve školách
Odbor hygieny dětí a mladistvých
08.01.2024
Informace k samoobslužným provozovnám stravovacích služeb
Odbor hygieny výživy
19.12.2023
Příležitostný prodej, skladování a zpracování potravin - Vodítko pro výrobce a prodejce potravin
Odbor hygieny výživy
20.11.2023
Doporučení k preventivnímu opatření písku ve veřejných pískovištích
Odbor hygieny dětí a mladistvých
01.08.2023
Prevence infekčních průjmů - jak neonemocnět
Odbor protiepidemický
29.06.2023
Zrušení zdravotních průkazů od 01.07.2023 - Informace o novele zákona o ochraně veřejného zdraví
Odbor správních činností
20.06.2023
Úskalí výměny lineárních zářivkových trubic za úsporné LED trubice
Odbor hygieny dětí a mladistvých
13.04.2023
Svrab - nezbytná opatření při výskytu
Odbor protiepidemický
11.04.2023
Zákaz vybraných plastových výrobků pro styk s potravinami
Oddělení předmětů běžného užívání
29.03.2023
Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání - tabulka kritérií pro uznání nemoci z povolání, odkaz na web Ministerstva zdravotnictví ohledně onemocnění bederní páteře - Informace ohledně zařazení nové položky na Seznam nemocí z povolání.
Odbor hygieny práce
07.03.2023
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách - vyhláška č. 79/2013 Sb. - Informace ke změnám vyhlášky č. 79/2013 Sb., vyhlášky o pracovnělékařských službách, zejména ke změně provádění periodických pracovnělékařských prohlídek.
Odbor hygieny práce
07.03.2023
Očkování zachraňuje životy - Evropská komise
Odbor protiepidemický
01.02.2023
O projektu Máme to na talíři a není nám to jedno - Brožura ke stažení - Chceme, aby děti ve školních jídelnách jedly kvalitní a zdravé jídlo
Zdravotní politika a podpora zdraví
13.12.2022
O projektu Zdravá školní jídelna
Zdravotní politika a podpora zdraví
13.12.2022
<<   <  2 / 4  >   >>

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz