mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Důležité
Aktuální situace COVID-19 v Jihomoravském kraji - COVID-19 onemocnění aktuálně - MZ ČR - včetně aktuálních výsledků testování ve školách
Odbor protiepidemický
11.06.2021
Příměstské tábory 2021 - hygienicko - protiepidemická opatření
Odbor hygieny dětí a mladistvých
07.06.2021
Dětská letní rekreace 2021 - hygienicko - protiepidemická opatření
Odbor hygieny dětí a mladistvých
07.06.2021
Monitoring aktivity komárů na Jižní Moravě
Odbor protiepidemický
28.05.2021
Vakcíny proti onemocnění COVID-19 - vysvětlující letáky k očkovacím látkám Comirnaty, Moderna a AstraZeneca
Odbor správních činností
05.03.2021
Průvodce k testování zaměstnanců ve firmách - odkaz na stránky Ministerstva průmyslu a obchodu
Odbor správních činností
02.03.2021
Epidemiologická situace v Jihomoravském kraji (mimo COVID-19) - přehled 2020
Odbor protiepidemický
20.01.2021
Koronavirus - Rady a doporučení pro domácí karanténu - Přehledný leták - odkaz na stránky Státního zdravotního ústavu
Odbor protiepidemický
13.03.2020


Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh - PBU - Výrobky pro styk s potravinami
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
08.03.2021
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - TESTY PACIENTŮ a KLIENTŮ (vyjmenovaná zařízení se zdravot. a sociál. službami) od 9.3.2021 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
07.03.2021
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - TESTY ZAMĚSTNANCŮ (vyjmenované zdravotní a sociální služby) od 9.3.2021 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
07.03.2021
Obnovení rozsahu úředních hodin KHS JmK
Odbor správních činností
15.02.2021
Zpráva o činnosti oddělení HV - Zpráva o činnosti za 2. pololetí roku 2020
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
02.02.2021
Zpráva o činnosti oddělení PBU - Zpráva o činnosti za 2. pololetí roku 2020
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
02.02.2021
PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S INFEKČNÍMI ODPADY - pro provozovatele spaloven nebezpečných odpadů (od 24.12. do 22.1.2021) - prodloužení lhůty uložení odpadů - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
23.12.2020
Doporučení MZ ČR - větrání škol - Doporučení MZ ČR - větrání škol
Odbor hygieny dětí a mladistvých
04.12.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro testování zaměstnanců, pracovníků – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - platná od 23. listopadu 2020 - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
21.11.2020
INFORMACE - DOPORUČENÍ MZ pro provozovatele veřejných vodovodů, osoby dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu - sdělení Ministerstva zdravotnictví (nouzový stav - např. odběry vzorků vody a další informace)
Odbor hygieny obecné a komunální
11.11.2020
Školy - předávání informací
Odbor hygieny dětí a mladistvých
05.11.2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu - Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru
Odbor správních činností
22.10.2020
Doporučení MZČR pro školní jídelny pro výdej obědů - okénko
Odbor hygieny dětí a mladistvých
22.10.2020
Ukončení krajských režimových pravidel (VŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ) uplynutím dne 11.10.2020 - přechod na celostátní pravidla stanovená usneseními vlády ČR
Odbor správních činností
09.10.2020
Informace o výsledcích vyšetření, nařízených karanténách a izolacích pro poskytovatele zdravotních služeb - Modul elektronických žádanek Pacienti COVID-19 v rámci registrů rezortu zdravotnictví eREG
Odbor protiepidemický
09.10.2020
<<   <  2 / 6  >   >>
Další informace
Předpověď aktivity klíšťat
 - stránky ČHMÚ
Stavby, které KHS neposuzuje
 - sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska
Vaše cesty k bezpečí
 - informační projekt HZS JMK
Jednotné kontaktní místo
 - Magistrát města Brna
Dozor nad stravovacími službami v JmK
 - aktuální informace o závěrech SZD


Jsme poctivá organizace
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz