Důležité

Akutní respirační infekce v Jihomoravském kraji - 49. týden 2023
Odbor protiepidemický
08.12.2023
Informace a doporučený postup při výskytu štěnic
Odbor protiepidemický
12.10.2023
Výsledky odběru vzorků pitné vody na stanovení těžkých kovů ve školských zařízení v JMK před zahájením školního roku 2023-2024 - kovy_2023
Odbor hygieny dětí a mladistvých
04.10.2023
Doporučení k očkování proti chřipce před sezónou 2023-2024
Odbor protiepidemický
02.10.2023


Prevence infekčních průjmů - jak neonemocnět
Odbor protiepidemický
29.06.2023
Zrušení zdravotních průkazů od 01.07.2023 - Informace o novele zákona o ochraně veřejného zdraví
Odbor správních činností
20.06.2023
Dezinformace, podvržené dokumenty - namátkové kontroly TBC - webová stránka MZČR
Ředitelství
03.05.2023
Úskalí výměny lineárních zářivkových trubic za úsporné LED trubice
Odbor hygieny dětí a mladistvých
13.04.2023
Svrab - nezbytná opatření při výskytu
Odbor protiepidemický
11.04.2023
Zákaz vybraných plastových výrobků pro styk s potravinami
Oddělení předmětů běžného užívání
29.03.2023
Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání - tabulka kritérií pro uznání nemoci z povolání, odkaz na web Ministerstva zdravotnictví ohledně onemocnění bederní páteře - Informace ohledně zařazení nové položky na Seznam nemocí z povolání.
Odbor hygieny práce
07.03.2023
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách - vyhláška č. 79/2013 Sb. - Informace ke změnám vyhlášky č. 79/2013 Sb., vyhlášky o pracovnělékařských službách, zejména ke změně provádění periodických pracovnělékařských prohlídek.
Odbor hygieny práce
07.03.2023
Očkování zachraňuje životy - Evropská komise
Odbor protiepidemický
01.02.2023
Kontroly na trzích a jarmarcích v 2022
Oddělení předmětů běžného užívání
10.01.2023
Přehled provedených kontrol v oblasti PBU v JmK za rok 2022
Oddělení předmětů běžného užívání
09.01.2023
O projektu Máme to na talíři a není nám to jedno - Brožura ke stažení - Chceme, aby děti ve školních jídelnách jedly kvalitní a zdravé jídlo
Zdravotní politika a podpora zdraví
13.12.2022
O projektu Zdravá školní jídelna
Zdravotní politika a podpora zdraví
13.12.2022
Doporučení pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro podzimní a zimní období
Ředitelství
25.11.2022
Antibiotická rezistence - Mýty o antibioticích - Evropský antibiotický den a Světový antibiotický týden
Zdravotní politika a podpora zdraví
11.11.2022
<<   <  2 / 5  >   >>

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz