mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Důležité
Aktuální epidemiologická situace v Jihomoravském kraji - COVID-19 - Denně aktualizováno
Odbor protiepidemický
19.01.2021
Aktuální omezení rozsahu úředních hodin KHS JmK
Odbor správních činností
21.10.2020
Informace o výsledcích vyšetření, nařízených karanténách a izolacích pro poskytovatele zdravotních služeb - Modul elektronických žádanek Pacienti COVID-19 v rámci registrů rezortu zdravotnictví eREG
Odbor protiepidemický
09.10.2020
Koronavirus - Rady a doporučení pro domácí karanténu - Přehledný leták - odkaz na stránky Státního zdravotního ústavu
Odbor protiepidemický
13.03.2020


Doporučení MZČR pro školní jídelny pro výdej obědů - okénko
Odbor hygieny dětí a mladistvých
22.10.2020
Ukončení krajských režimových pravidel (VŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ) uplynutím dne 11.10.2020 - přechod na celostátní pravidla stanovená usneseními vlády ČR
Odbor správních činností
09.10.2020
(již neaktuální) Sdělení KHS JmK k omezení provozu ZUŠ, jazykových škol a středisek volného času
Odbor správních činností
07.10.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro služby, ubytování a jiné aktivity a IZOLACE, KARANTÉNY - zdravotníci a pracovníci sociálních služeb - od 5. října 2020 - Mimořádné opatření MZ - KARANTÉNY a IZOLACE u pracovníků - zdravotníci a soc. služby - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
05.10.2020
Nakládání s komunálním odpadem v obcích, domácnostech a problematika kontaminace odpadu virem SARS CoV-2 - doporučení NRC SZÚ - Nakládání s odpadem v domácnosti při karanténě nebo izolaci, Nakládání s komunálním odpadem v obcích, jeho třídění - doporučení NRC SZÚ, Nakládání s použitými rukavicemi, mikrotenovými sáčky v obchodech - doporučení NRC SZÚ, Nakládání s použitými rouškami, respirátory atd. - pracoviště bez rizika infekce COVID-19 - určeno pro pracovníky v odpadovém hospodářství, pro domácnosti a pracoviště bez rizika infekce - zpracováno v březnu 2020
Odbor hygieny obecné a komunální
29.09.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PRO karantény, izolace - postupy zdravotníků a OOVZ od 25. září 2020 - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
25.09.2020
Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
Odbor hygieny dětí a mladistvých
24.09.2020
Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních(04_09_2020).pdf
Odbor hygieny dětí a mladistvých
07.09.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA - zdravotnická povolání, pracovníci ve zdravotních službách - KARANTÉNY a IZOLACE od 2. září - odkaz na platné mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
02.09.2020
Závěrečná zpráva o průběhu letní dětské rekreace v JmK
Odbor hygieny dětí a mladistvých
01.09.2020
Mimořádné opatření MZ - režim ve věznicích - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
31.08.2020
Leták do sborovny - postup Krajské hygienické stanice
Odbor hygieny dětí a mladistvých
26.08.2020
Informace o aktualizaci Manuálu
Odbor hygieny dětí a mladistvých
26.08.2020
Manuál k provozu škol - doplnění 25. srpna 2020
Odbor hygieny dětí a mladistvých
26.08.2020
Zpráva o činnosti oddělení PBU - Zpráva o činnosti za 1. pololetí roku 2020
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
17.08.2020
<<   <  2 / 6  >   >>
Další informace
Předpověď aktivity klíšťat
 - stránky ČHMÚ
Stavby, které KHS neposuzuje
 - sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska
Vaše cesty k bezpečí
 - informační projekt HZS JMK
Jednotné kontaktní místo
 - Magistrát města Brna
Dozor nad stravovacími službami v JmK
 - aktuální informace o závěrech SZD


Jsme poctivá organizace
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz