mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Zdravá školní jídelna
„Pokud chceme zdravější dospělé, musíme se naučit zdravě jíst už v dětství.“
logo zsj

Za vznikem projektu „Zdravá školní jídelna“ stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt je podporován Ministerstvem zdravotnictví. Participují na něm odborníci z praxe – specialisté na výživu, šéfkuchař a nutriční terapeuti. Výzkumy potvrzují, že děti, které se stravují ve škole, méně často trpí nadváhou a obezitou. Jídelny navíc ovlivňují jejich chutě a stravovací návyky.
Projekt zahrnuje širokou škálu kritérií, která se ke zdravému stravování vztahují – základ tvoří hodnocení jídelního lístku, správné vedení spotřebního koše, vstřícný přístup pedagogů ke zdravému stravování, komunikace s rodiči, vzdělávání dětí v oblasti výživy a také kultivované prostředí jídelny. Informace a publikace ke stažení na www.zdravaskolnijidelna.cz.

Jak se zapojit do projektu
Pokud se rozhodnete, že máte zájem o vstup do projektu, doporučujeme nejprve vyplnit autoevaluační dotazník. V něm se zevrubně seznámíte s kritérii, jejichž plnění je v projektu vyžadováno. Zjistíte tak, které oblasti je ve vaší jídelně potřeba zlepšit. Vzhledem k tomu, že projekt umožňuje sdílet příklady dobré praxe, můžete získat četné informace o tom, jak obohatit nabídku jídelny. Zkušenosti jsou vzájemně sdíleny také na facebooku. Pokud máte chuť se pustit do práce a plnit jednotlivá kritéria, a pokud chcete, aby vám byl oporou lektor, který vás metodicky povede, pak na webových stránkách projektu vyplňte registrační formulář. Lektor, který vám bude přidělen, se s vámi spojí.

Jak získat certifikát
Usoudíte-li, že jídelna splnila všechna kritéria, můžete si provést kontrolu podle autoevaluačního dotazníku. Kontaktujte lektora, který provede závěrečné hodnocení. Lektor zhodnotí průběh projektu v evaluačním dotazníku, přidá komentář k plnění kritérií a vyhodnotí jídelníčky a spotřební koš za 3 měsíce. Nedílnou součástí je návštěva školní jídelny pro zjištění na místě, případně pořízení fotodokumentace. Při úspěšném splnění všech požadavků doporučí lektor vydání certifikátu.

Kdo Vám s tím pomůže
Vždy máte možnost oslovit členy týmu „Zdravá školní jídelna“ v Praze, nebo některého z lektorů pro Jihomoravský kraj. Jejich seznam je průběžně aktualizován na webových stránkách projektu.

Na Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje jsou vám k dispozici tito lektoři:
- Mgr. Ivana Tylčerová: ivana.tylcerova@khsbrno.cz
- Šárka Bedřichová (Znojmo): sarka.bedrichova@khsbrno.cz
- Andrea Vachová (Hodonín): andrea vachova@khsbrno.cz
- Mgr. Dagmar Veverková (Znojmo): dagmar.veverkova@khsbrno.cz

Krajská hygienická stanice JmK pořádá semináře, na nichž máte možnost získat potřebné informace a sdílet svoje zkušenosti. Aktuální informace o jejich konání jsou uveřejňovány na našich webových stránkách.

Publikace
Manuál pro školní jídelny 2017
Rádce školní jídelny 1
Rádce školní jídelny 2
Rádce školní jídelny 3
Solme s rozumem – jak na to
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz