mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Důležité
Aktuální epidemiologická situace v Jihomoravském kraji - COVID-19 - Denně aktualizováno
Odbor protiepidemický
19.01.2021
Aktuální omezení rozsahu úředních hodin KHS JmK
Odbor správních činností
21.10.2020
Informace o výsledcích vyšetření, nařízených karanténách a izolacích pro poskytovatele zdravotních služeb - Modul elektronických žádanek Pacienti COVID-19 v rámci registrů rezortu zdravotnictví eREG
Odbor protiepidemický
09.10.2020
Koronavirus - Rady a doporučení pro domácí karanténu - Přehledný leták - odkaz na stránky Státního zdravotního ústavu
Odbor protiepidemický
13.03.2020


USNESENÍ vlády ČR o přijetí POKRAČUJÍCÍCH krizových opatření - (nouzový stav do 22.1.; zákazy, omezení + jemná rozvolnění prodeje, regulace hromad. akcí, škol atd. do 22.1.2021) - Usnesení vlády ČR ze dne 18. 1. 2021 - papírnictví a dětská obuv, textil - výjimka - odkaz na web MZ ČR s vládními usneseními vydanými 7.1. a později; další výjimka pro prodej od 19.1
Odbor hygieny obecné a komunální
19.01.2021
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro vstup na území ČR a cestování - platná od 5.1.2021 a SEZNAM ZEMÍ od 18.1.2021 - Sdělení MZ - seznam vybraných států bez nutnosti testování od 18.1.2021 - odkazy na ochranné opatření a sdělení Ministerstva zdravotnictví se seznamem vybraných zemí
Odbor hygieny obecné a komunální
18.01.2021
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro testování občanů (screening a konfirmace SARS CoV-2 viru) - PRODLOUŽENÍ MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ i po 15.1.2021 - PRAVIDLA pro testování občanů - nastavená od 16.12.2020 do odvolání - odkazy na AKTUÁLNÍ mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a PŮVODNÍ mimořádné opatření
Odbor hygieny obecné a komunální
08.01.2021
PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S INFEKČNÍMI ODPADY - pro provozovatele spaloven nebezpečných odpadů (od 24.12. do 22.1.2021) - prodloužení lhůty uložení odpadů - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
23.12.2020
Aktuální epidemiologická situace v Jihomoravském kraji - přehled k 30. 11. 2020 - Aktualizace
Odbor protiepidemický
17.12.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro ochranu dýchacích cest (roušky) - platná od 8. prosince 2020 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
08.12.2020
Doporučení MZ ČR - větrání škol - Doporučení MZ ČR - větrání škol
Odbor hygieny dětí a mladistvých
04.12.2020
PRAVIDLA pro testování pedagogů (screening a konfirmace SARS CoV-2 viru) - v období mezi 4. a 18. prosincem 2020 - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
01.12.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro testování zaměstnanců, pracovníků – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - platná od 23. listopadu 2020 - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
21.11.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro testování pacientů, klientů - vyjmenovaných poskytovatelů zdrav. a sociál. služeb (screening a konfirmace SARS CoV-2 viru) - platná od 21. listopadu 2020 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
21.11.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro testování zaměstnanců - vybraní poskytovatelé zdrav. a sociál. služeb (screening a konfirmace SARS CoV-2 viru) - platná od 21. listopadu 2020 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
21.11.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro testování zaměstnanců - vybraní další poskytovatelé sociál. služeb (screening a konfirmace SARS CoV-2 viru) - platná od 21. listopadu 2020 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
21.11.2020
INFORMACE - DOPORUČENÍ MZ pro provozovatele veřejných vodovodů, osoby dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu - sdělení Ministerstva zdravotnictví (nouzový stav - např. odběry vzorků vody a další informace)
Odbor hygieny obecné a komunální
11.11.2020
Školy - předávání informací
Odbor hygieny dětí a mladistvých
05.11.2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu - Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru
Odbor správních činností
22.10.2020
<<   < 1 / 6  >   >>
Další informace
Předpověď aktivity klíšťat
 - stránky ČHMÚ
Stavby, které KHS neposuzuje
 - sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska
Vaše cesty k bezpečí
 - informační projekt HZS JMK
Jednotné kontaktní místo
 - Magistrát města Brna
Dozor nad stravovacími službami v JmK
 - aktuální informace o závěrech SZD


Jsme poctivá organizace
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz