mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
KORONAVIRUS

1221
Nově spuštěno od 1.9.2020 !!!
Celostátní bezplatná informační linka hygienické služby České republiky
pracovní dny: 08:00 – 19:00
víkendy: 9:00 - 16:30

Informace pro osoby s oznamovací povinností vůči KHS JmK po vstupu na území ČR - pdf soubor

Informace MZ ČR ke koronaviru
https://koronavirus.mzcr.cz


Seznam odběrových center
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center


Návrat do ČR
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Vycestování z ČR
https://www.mzv.cz/ jnp/cz/udalosti_a_media/ tiskove_zpravy/ 2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html


Regionální COVID linka KHS JmK
určena pro mimořádnou, úzce regionální a odbornou problematiku
+420 773 768 994
po-pá: 08:00 - 15:00
Důležité
Monitoring komárů na Jižní Moravě
Odbor protiepidemický
25.09.2020
COVID-19, Jihomoravský kraj
Odbor protiepidemický
25.09.2020
Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
Odbor hygieny dětí a mladistvých
24.09.2020
KRAJSKÁ AKTUÁLNÍ REŽIMOVÁ PRAVIDLA A DOPORUČENÍ - omezení výuky na vvsokých školách; roušky ve venkovním prostoru a doporučení pro poskytovatele služeb - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KHS JmK - ochrana dýchacích cest - roušky venku (vyjmenované okresy), DOPORUČENÍ KHS JmK - režim návštěv - poskytovatelé péče zdravot. a sociál. - celý JmK - odkazy na mimořádná opatření KHS JmK a doporučení KHS JmK
Odbor hygieny obecné a komunální
23.09.2020
Aktuální epid. situace v Jihomoravském kraji - přehled
Odbor protiepidemický
10.09.2020
Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních(04_09_2020).pdf
Odbor hygieny dětí a mladistvých
07.09.2020
Závěrečná zpráva o průběhu letní dětské rekreace v JmK
Odbor hygieny dětí a mladistvých
01.09.2020
Leták do sborovny - postup Krajské hygienické stanice
Odbor hygieny dětí a mladistvých
26.08.2020
Informace o aktualizaci Manuálu
Odbor hygieny dětí a mladistvých
26.08.2020
Manuál k provozu škol - doplnění 25. srpna 2020
Odbor hygieny dětí a mladistvých
26.08.2020
informace k letní dětské rekreaci v JmK k 14.8. 2020 -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
17.08.2020
Koronavirus - Veškeré informace k nákaze novým koronavirem v ČR - odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví
Odbor protiepidemický
25.03.2020
Koronavirus - Rady a doporučení pro domácí karanténu - Přehledný leták - odkaz na stránky Státního zdravotního ústavu
Odbor protiepidemický
13.03.2020


AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PRO karantény, izolace - postupy zdravotníků a OOVZ od 25. září 2020 - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
25.09.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro hromadné aktivity - 1000 osob a více s výjimkami; pravidla pro služby, činnosti a jiné provozy - od 24. září 2020 - Mimořádné opatření MZ - omezení provozu služeb a činností - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
24.09.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro vstup na území ČR - platná od 21. září 2020 a seznam zemí od 21. září 2020 - Sdělení MZ - seznam vybraných států bez nutnosti testování občanů ČR na SARS-CoV-2, atd. - odkazy na ochranné opatření a sdělení Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
21.09.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro ochranu dýchacích cest (roušky) - platná od 18. září 2020 - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
18.09.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA - PROVOZ poskytovatelů péče zdravotní a sociální - odkazy na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
10.09.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA - zdravotnická povolání a pracovníci v sociálních službách - KARANTÉNY a IZOLACE od 2. září - Mimořádné opatření MZ - karantény, izolace - sociál. služby a OOVZ - odkazy na platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
02.09.2020
Mimořádné opatření MZ - režim ve věznicích - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
31.08.2020
Zpráva o činnosti oddělení PBU - Zpráva o činnosti za 1. pololetí roku 2020
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
17.08.2020
Zpráva o činnosti oddělení HV - Zpráva o činnosti za 1. pololetí roku 2020
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
17.08.2020
KOORDINACE institucí v ČR a COVID aktivity - platná po 4. červenci 2020 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
04.07.2020
PRAVIDLA PRO LÁZEŇSTVÍ - platná do a od 22. června 2020 - Zrušení mimořádného opatření - lázeňství - platnost od 22. 6. 2020 - odkaz na mimořádné opatření v účinnosti a na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
19.06.2020
Stanovení získané buněčné imunity po prodělání nemoci COVID-19 - studie buněčné imunity laboratoře CTEF-FNUSA
Odbor protiepidemický
27.05.2020
Koronavirus - Doporučení k cestám do zahraničí - odkaz na stránky Ministerstva zahraničních věcí
Odbor protiepidemický
27.05.2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ a DOPORUČENÍ PRO POVOLENÉ PROVOZY, SLUŽBY, AKTIVITY po 25.05.2020 - specifikace konkrétních hygienických ministerských doporučení
Odbor hygieny obecné a komunální
15.05.2020
Informace pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujícím domácí péči a všem poskytovatelům pečovatelských služeb - o vyšetření zaměstnanců Rapid testy
Odbor protiepidemický
05.05.2020
<<   < 1 / 4  >   >>
Další informace
Předpověď aktivity klíšťat
 - stránky ČHMÚ
Stavby, které KHS neposuzuje
 - sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska
Vaše cesty k bezpečí
 - informační projekt HZS JMK
Jednotné kontaktní místo
 - Magistrát města Brna
Dozor nad stravovacími službami v JmK
 - aktuální informace o závěrech SZD


Jsme poctivá organizace

Další informace
Předpověď aktivity klíšťat
 - stránky ČHMÚ
Stavby, které KHS neposuzuje
 - sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska
Vaše cesty k bezpečí
 - informační projekt HZS JMK
Jednotné kontaktní místo
 - Magistrát města Brna
Dozor nad stravovacími službami v JmK
 - aktuální informace o závěrech SZD


Jsme poctivá organizace
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz