1221 Systém O-T-M Česko očkuje čTečka a Tečka Certifikát Certificate Očkování cizinců Očkování samoplátců Rezervace COVID vs chřipka Informace o očkování v Jihomoravském kraji COVID Portál MZ ČR Posilovací dávka

Důležité

AKTUÁLNÍ PRAVIDLA - ZÁKAZY A OMEZENÍ SLUŽEB, ČINNOSTÍ, AKCÍ APOD. - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření
Odbor hygieny obecné a komunální
26.11.2021
VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU VLÁDOU ČR - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065
Odbor hygieny obecné a komunální
26.11.2021
Monitoring aktivity komárů na Jižní Moravě
Odbor protiepidemický
15.11.2021
Doporučení MZ ČR pro školní rok 2021/2022 -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
05.08.2021
Aktuální situace COVID-19 - stránky MZ ČR
Odbor protiepidemický
22.07.2021


AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro vstup na území ČR a cestování - platná od 27. 10 a od 7.12.; SEZNAM ZEMÍ od 6.12.2021; LÉKAŘSKÉ COVID osvědčení - PRAVIDLA pro vstup na území ČR a cestování - platná od 7.12.2021, Ochranné opatření MZ - seznam vybraných států dle rizika - cestování od 6.12.2021, POTVRZENÍ LÉKAŘSKÉ o proběhlém onemocnění COVID-19 pro potřeby cestování - odkazy na ochranná opatření (včetně opatření se seznamy zemí)
Odbor hygieny obecné a komunální
06.12.2021
ZRUŠENÍ MO pro SLUŽBY - a jejich listopadová posloupnost - SLUŽBY plus JINÉ AKTIVITY; ŠKOLY REŽIM od 31.8. - PROSINCOVÉ ZRUŠENÍ MO PRO SLUŽBY č.j. MZDR 14601/2021-série 25. a 26./MIN/KAN, MO MZ ZMĚNA - služby a jiné aktivity od 1.11.2021, MO MZ - služby, maloobchod a jiné aktivity - od 22.11.2021 MĚLO BÝT NOVĚ, ALE NEBUDE PLATIT, MO MZ - služby, maloobchod a jiné aktivity - od 22.11.2021 OPĚT NOVĚ (z 20.11.2021), MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - od 31.8. - REŽIM ŠKOLY - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
06.12.2021
USNESENÍ VLÁDY ČR - DŮRAZNÉ NEDOPORUČENÍ CESTOVÁNÍ DO VYBRANÝCH ZEMÍ A ZÁKAZY VSTUPŮ DO ČR - region jižní Afriky (do .. a z ..) od 27.11. do 12.12.2021 - usnesení vlády o přijatém krizovém opatření
Odbor hygieny obecné a komunální
28.11.2021
TESTOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ - ZAMĚSTANCŮ A OSVČ - V ČR - po 22. 11.2021 a čerstvá změna od 23.11.2021 - Testy - SCREENING PRACOVNÍKŮ změna od 23.11.2021 - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
23.11.2021
PRAVIDLA NÁVŠTĚV VE ZDRAVOTN. Z. A V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NOVĚ OD 22.11.2021; PRAVIDLA NÁVŠTĚV VE VĚZNICÍCH, detencích apod.; AZYLOVÝCH ZAŘÍZENÍCH - PRAVIDLA - od 22.11. - návštěvy ve věznicích, vazbách, detencích a zařízeních pro cizince, PRAVIDLA - od 29.11. - návštěvy v azylových přijímacích + pobytových zařízeních - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
23.11.2021
TESTOVÁNÍ OBYVATEL (detekce SARS CoV-2 viru) - režim NOVĚ OD 22.11.2021 - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
22.11.2021
ŠKOLY - screening testovací i se ZMĚNOU na prosinec - žáci CELOREPUBLIKOVĚ od 22.11.2021 - MO MZ A JEHO DALŠÍ ZMĚNA - testy - žáci a školy v ČR po 22.11.2021 a dále .. - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
21.11.2021
TESTY - sreening školy a OCHRANA DÝCH. CEST ve školách, změny - dříve v JmK - pro okr. BRNO-VENKOV od 1.11., pro BRNO-MĚSTO a BLANSKO od 8.11. a CELÁ ČR (i studenti) od 22.11.2021 - MO MZ - screening testovací - žáci ve školách Brna-města a Blanska od 8.11.2021, MO MZ - screening testovací - žáci v ČR od 22.11.2021, MO MZ - screening testovací - žáci, studenti v ČR po 22.11.2021 se změnou z 20.11.2021, MO MZ ČR - změnové pro roušky, respirátory - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
21.11.2021
PRAVIDLA od 1.11. a upravená od 15.11.2021 - ROUŠKY, RESPIRÁTORY (ochrana dýchacích cest) - Mimořádné opatření MZ - změna - ochrana dýchacích cest - č.j. MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
12.11.2021
TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A KLIENTŮ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, ZAŘÍZENÍ od 1.9., změny od 13.9. a od 15.11.2021 - POVINNÉ TESTY PACIENTŮ A KLIENTŮ VYBRANÝCH ZDRAV. A SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ, SLUŽEB od 1.9.2021, ZMĚNA - TESTY VE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH, ZAŘÍZENÍCH od 13.9.2021, ZMĚNA - TESTY VE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH, ZAŘÍZENÍCH od 15.11.2021 - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
12.11.2021
ZRUŠENÍ - od 25.10.2021 MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ (A JEHO ZMĚNY) - o nařizování IZOLACÍ A KARANTÉNY (COVID-19) - odkaz na dokument MZ zrušující mimořádná opatření
Odbor hygieny obecné a komunální
20.10.2021
Přezkoušení odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace - ve dnech 1. 11. – 3. 11. 2021
Odbor protiepidemický
01.10.2021
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA od 30. 9. 2021 - SLUŽBY plus JINÉ AKTIVITY a ROUŠKY (ochrana dýchacích cest) u VOLEB - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - ochrana dýchacích cest - roušky, respirátory - říjen a volby - odkaz na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
30.09.2021
OCHRANNÉ OPATŘENÍ - KONTROLNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ MEZINÁRODNÍCH LETIŠŤ V ČR OD 1.9.2021 - odkaz na ochranné opatření MZ
Odbor hygieny obecné a komunální
30.08.2021
ZRUŠENÍ - OD 1.9. 2021!! OCHRANNÉHO OPATŘENÍ NEDOPORUČUJÍCÍHO VSTUPY DO VYBRANÝCH STÁTŮ (od 23.8.2021) - AKTUÁLNÍ OCHOP - JEN NEDOPORUČENÍ (MÍSTO ZÁKAZU) turistických a zbytných cest od 23.8.2021 - odkazy na ochranná opatření MZ
Odbor hygieny obecné a komunální
30.08.2021
<<   < 1 / 6  >   >>

Provedené kontroly dodržování mimořádných opatření MZ ČR

Odbor hygieny obecné a komunální2
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN
Odbor hygieny výživy a PBU5
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN
Odbor hygieny dětí a mladistvých0
Povinnosti stanoveny v
Odbor hygieny práce20
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN
Odbor protiepidemický14
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN; MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN;MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN
Data jsou uvedena za 48. týden 2021
Zobrazit všechny týdny


Provedené kontroly dodržování mimořádných opatření MZ ČR

Odbor hygieny obecné a komunální2
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN
Odbor hygieny výživy a PBU5
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN
Odbor hygieny dětí a mladistvých0
Povinnosti stanoveny v
Odbor hygieny práce20
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN
Odbor protiepidemický14
Povinnosti stanoveny v MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN; MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN;MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN
Data jsou uvedena za 48. týden 2021
Zobrazit všechny týdny

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz