mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Důležité
Aktuální situace COVID-19 v Jihomoravském kraji - Denně aktualizováno
Odbor protiepidemický
04.03.2021
Průvodce k testování zaměstnanců ve firmách - odkaz na stránky Ministerstva průmyslu a obchodu
Odbor správních činností
02.03.2021
Další postup u osob očkovaných proti COVID-19 - Metodický pokyn HH ČR
Odbor protiepidemický
04.02.2021
Doporučení k očkování proti COVID-19 pro praktické lékaře
Odbor protiepidemický
26.01.2021
Epidemiologická situace v Jihomoravském kraji (mimo COVID-19) - přehled 2020
Odbor protiepidemický
20.01.2021
Informace o výsledcích vyšetření, nařízených karanténách a izolacích pro poskytovatele zdravotních služeb - Modul elektronických žádanek Pacienti COVID-19 v rámci registrů rezortu zdravotnictví eREG
Odbor protiepidemický
09.10.2020
Koronavirus - Rady a doporučení pro domácí karanténu - Přehledný leták - odkaz na stránky Státního zdravotního ústavu
Odbor protiepidemický
13.03.2020


Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
04.03.2021
ZMĚNA - AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PRO karantény, izolace - postupy zdravotníků a hygieniků (OOVZ) od 3. března 2021 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
03.03.2021
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA - testování občanů (screening a konfirmace SARS CoV-2 viru) - STÁLE MOŽNOST TESTOVÁNÍ a FREKVENCE TESTOVÁNÍ OD BŘEZNA - po 3 DNECH - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
02.03.2021
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZ - TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ od 5. a od 12. března 2021 a SAMOTESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ od 2. března 2021 s postupem při pozitivitě testu - Samotestování (antigenní) nebo laické testování od 2.3.2021 a postup při pozitivitě - odkazy na mimořádná opatření MZ
Odbor hygieny obecné a komunální
02.03.2021
USNESENÍ vlády ČR o přijetích krizových opatření - (nouzový stav do 28.3.; změny ve službách; OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU v ČR a další platné) - odkaz na web MZ ČR s vládními usneseními (změnami) vydanými 2. března a usneseními dosud platnými
Odbor hygieny obecné a komunální
02.03.2021
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro ochranu dýchacích cest (roušky a respirátory) - platná po 28. únoru 2021 - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
01.03.2021
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro vstup na území ČR a cestování, lékařské COVID osvědčení - platná od 1.3.2021 a SEZNAM ZEMÍ od 1.3.2021 - Potvrzení lékařské o proběhlém onemocnění COVID-19 pro potřeby cestování, Sdělení MZ - seznam vybraných států a pravidla testování při cestování od 1. března 2021 - odkazy na ochranné opatření a sdělení Ministerstva zdravotnictví se seznamem vybraných zemí
Odbor hygieny obecné a komunální
27.02.2021
OCHRANNÉ OPATŘENÍ ZAKAZUJÍCÍ ZBYTNÉ (např. TURISTICKÉ) VSTUPY DO VYBRANÝCH STÁTŮ - od 26. 2. do 11. 4. 2021
Odbor hygieny obecné a komunální
26.02.2021
Obnovení rozsahu úředních hodin KHS JmK
Odbor správních činností
15.02.2021
Zpráva o činnosti oddělení HV - Zpráva o činnosti za 2. pololetí roku 2020
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
02.02.2021
Zpráva o činnosti oddělení PBU - Zpráva o činnosti za 2. pololetí roku 2020
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
02.02.2021
PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S INFEKČNÍMI ODPADY - pro provozovatele spaloven nebezpečných odpadů (od 24.12. do 22.1.2021) - prodloužení lhůty uložení odpadů - odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
23.12.2020
Doporučení MZ ČR - větrání škol - Doporučení MZ ČR - větrání škol
Odbor hygieny dětí a mladistvých
04.12.2020
PRAVIDLA pro testování pedagogů (screening a konfirmace SARS CoV-2 viru) - v období mezi 4. a 18. prosincem 2020 - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
01.12.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro testování zaměstnanců, pracovníků – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - platná od 23. listopadu 2020 - odkaz na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
21.11.2020
<<   < 1 / 6  >   >>
Další informace
Předpověď aktivity klíšťat
 - stránky ČHMÚ
Stavby, které KHS neposuzuje
 - sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska
Vaše cesty k bezpečí
 - informační projekt HZS JMK
Jednotné kontaktní místo
 - Magistrát města Brna
Dozor nad stravovacími službami v JmK
 - aktuální informace o závěrech SZD


Jsme poctivá organizace
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz