Ukrajina

1221 COVID Portál MZ ČR

Důležité

Akutní respirační infekce v Jihomoravském kraji - 8. týden 2024: EPIDEMIE CHŘIPKY
Odbor protiepidemický
23.02.2024
Zpráva o zdraví obyvatel Jihomoravského kraje 2023
Zdravotní politika a podpora zdraví
16.01.2024
Informace a doporučený postup při výskytu štěnic
Odbor protiepidemický
12.10.2023


Termín zkoušek DDD
Odbor protiepidemický
19.02.2024
Výsledky kontrol v oblasti stravovacích služeb - Seznam kontrolovaných provozoven leden 2024 - Zpráva za leden 2024
Odbor hygieny výživy
13.02.2024
Poskytování dietní stravy v rámci školního stravování - metodika -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
12.02.2024
Jak snižovat množství soli v pokrmech - základní principy -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
12.02.2024
Kontrola proočkovanosti dětí v předškolních zařízeních v Jihomoravském kraji v roce 2023
Odbor hygieny dětí a mladistvých
17.01.2024
Suchej únor
Zdravotní politika a podpora zdraví
16.01.2024
Sůl ve školním stravování - závěr ze zjištění v roce 2023 -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
16.01.2024
Výsledky kontrol v oblasti stravovacích služeb - Seznam kontrolovaných provozoven prosinec 2023 - Zpráva za prosinec 2023
Odbor hygieny výživy
10.01.2024
Větrání ve školách
Odbor hygieny dětí a mladistvých
08.01.2024
Zpráva o činnosti oddělení PBU za 2. pololetí 2023
Oddělení předmětů běžného užívání
03.01.2024
Informace k samoobslužným provozovnám stravovacích služeb
Odbor hygieny výživy
19.12.2023
Příležitostný prodej, skladování a zpracování potravin - Vodítko pro výrobce a prodejce potravin
Odbor hygieny výživy
20.11.2023
Doporučení k preventivnímu opatření písku ve veřejných pískovištích
Odbor hygieny dětí a mladistvých
01.08.2023
Prevence infekčních průjmů - jak neonemocnět
Odbor protiepidemický
29.06.2023
Zrušení zdravotních průkazů od 01.07.2023 - Informace o novele zákona o ochraně veřejného zdraví
Odbor správních činností
20.06.2023
<<   < 1 / 4  >   >>

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz