mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Důležité
Aktuální epid. situace v Jihomoravském kraji - COVID-19
Odbor protiepidemický
12.08.2020
Odběrová místa COVID-19
Odbor protiepidemický
11.08.2020
informace k letní dětské rekreaci v JmK k 31. 7. 2020
Odbor hygieny dětí a mladistvých
31.07.2020
Monitoring výskytu komárů v Jihomoravském kraji
Odbor protiepidemický
17.07.2020
Pravidla MZ ČR pro letní dětskou rekreaci k 24. 6. 2020
Odbor hygieny dětí a mladistvých
01.07.2020
Koronavirus - Veškeré informace k nákaze novým koronavirem v ČR - odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví
Odbor protiepidemický
25.03.2020
Koronavirus - Rady a doporučení pro domácí karanténu - Přehledný leták - odkaz na stránky Státního zdravotního ústavu
Odbor protiepidemický
13.03.2020


AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro vstup na území ČR - platná po 3. srpnu 2020 - Sdělení MZd ČR - seznam vybraných států bez nutnosti testování občanů ČR na SARS-CoV-2 - odkaz na ochranné opatření a sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR
Odbor hygieny obecné a komunální
03.08.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro hromadné aktivity - 1000 osob a více s výjimkami - platná po 27. červenci 2020 - odkaz na mimořádné opatření
Odbor hygieny obecné a komunální
24.07.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro ochranu dýchacích cest (roušky); režim věznic - platná po 30. červnu 2020 - Mimořádné opatření MZ - omezení provozu služeb a činností, Mimořádné opatření MZ - režim ve věznicích - odkaz na zrušení mimořádného opatření, či nových upravených omezení - mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
20.07.2020
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro hromadné aktivity - 1000 osob a více s výjimkami; pravidla pro zdravotní a sociální služby; koordinace institucí v ČR a COVID aktivity - platná po 4. červenci 2020 - Mimořádné opatření MZ - omezení - provozy zdravotnických a sociálních služeb, Mimořádné opatření - koordinace příslušných institucí v ČR (COVID aktivity) - odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
04.07.2020
PRAVIDLA PRO LÁZEŇSTVÍ - platná do a od 22. června 2020 - Zrušení mimořádného opatření - lázeňství - platnost od 22. 6. 2020 - odkaz na mimořádné opatření v účinnosti a na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Odbor hygieny obecné a komunální
19.06.2020
Stanovení získané buněčné imunity po prodělání nemoci COVID-19 - studie buněčné imunity laboratoře CTEF-FNUSA
Odbor protiepidemický
27.05.2020
Koronavirus - Doporučení k cestám do zahraničí - odkaz na stránky Ministerstva zahraničních věcí
Odbor protiepidemický
27.05.2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ a DOPORUČENÍ PRO POVOLENÉ PROVOZY, SLUŽBY, AKTIVITY po 25.05.2020 - specifikace konkrétních hygienických ministerských doporučení
Odbor hygieny obecné a komunální
15.05.2020
Informace pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujícím domácí péči a všem poskytovatelům pečovatelských služeb - o vyšetření zaměstnanců Rapid testy
Odbor protiepidemický
05.05.2020
Manuály MŠMT pro provoz škol a školských zařízení pro šk. r. 2019/2020 - ochrana_zdravi_ms.pdf, ochrana_zdravi_zs.pdf, ochrana_zdravi_vos.pdf, ochrana_zdravi_svc.pdf, ochrana_zdravi_spz.pdf, ochrana_zdravi_dm.pdf, ochrana_zdravi_jazyk_s.pdf, cestne_prohlaseni.pdf, noseni_rousek_vyjimky
Odbor hygieny dětí a mladistvých
04.05.2020
Obnovení úředních hodin
Odbor správních činností
20.04.2020
Koronavirus - Postupy pro testování a praktické lékaře při podezření na onemocnění - odkaz na strány Státního zdravotního ústavu
Odbor protiepidemický
25.03.2020
POHŘEBNICTVÍ a COVID 19 - Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotazy Asociace pohřebních služeb v ČR
Odbor hygieny obecné a komunální
24.03.2020
Informace pro pracovníky kanalizací - VYŠŠÍ RIZIKO PŘENOSU INFEKCE COVID NEHROZÍ - odkaz na stanovisko Státního zdravotního ústavu Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů
Odbor hygieny obecné a komunální
18.03.2020
Koronavirus - Přenos potravinami je nepravděpodobný - Vyjádření EFSA - Vyjádření CZVP SZÚ, Vyjádření EFSA
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
18.03.2020
<<   < 1 / 4  >   >>
Další informace
Předpověď aktivity klíšťat
 - stránky ČHMÚ
Stavby, které KHS neposuzuje
 - sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska
Vaše cesty k bezpečí
 - informační projekt HZS JMK
Jednotné kontaktní místo
 - Magistrát města Brna
Dozor nad stravovacími službami v JmK
 - aktuální informace o závěrech SZD


Jsme poctivá organizace

Další informace
Předpověď aktivity klíšťat
 - stránky ČHMÚ
Stavby, které KHS neposuzuje
 - sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska
Vaše cesty k bezpečí
 - informační projekt HZS JMK
Jednotné kontaktní místo
 - Magistrát města Brna
Dozor nad stravovacími službami v JmK
 - aktuální informace o závěrech SZD


Jsme poctivá organizace
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz