mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Provozní řády, Vzory, Formuláře

Hygiena obecná a komunální

Hygiena výživy a PBU

Hygiena dětí a mladistvých

Hygiena práce

Epidemiologie

Právní oddělení
Žádost o poskytnutí informace   (podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz