Důležité

Průběh ZA a JPA v JmK k 31. 7. 2021
Odbor hygieny dětí a mladistvých
02.08.2021
Monitoring aktivity komárů na Jižní Moravě
Odbor protiepidemický
23.07.2021
Aktuální situace COVID-19 - stránky MZ ČR
Odbor protiepidemický
22.07.2021
Průběh ZA a JPA v JmK k 15. 7. 2021
Odbor hygieny dětí a mladistvých
16.07.2021
Co jsou aplikace Tečka a čTečka a jak ji získám?
Odbor správních činností
08.07.2021
Česko očkuje - informace o očkování v ČR
Odbor správních činností
08.07.2021
Podmínky účasti dětí na letních táborech -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
21.06.2021
Příměstské tábory 2021 - hygienicko - protiepidemická opatření
Odbor hygieny dětí a mladistvých
07.06.2021
Dětská letní rekreace 2021 - hygienicko - protiepidemická opatření
Odbor hygieny dětí a mladistvých
07.06.2021
Vakcíny proti onemocnění COVID-19 - vysvětlující letáky k očkovacím látkám Comirnaty, Moderna, AstraZeneca a Janssen
Odbor správních činností
12.03.2021
Koronavirus - Rady a doporučení pro domácí karanténu - Přehledný leták - odkaz na stránky Státního zdravotního ústavu
Odbor protiepidemický
13.03.2020


Kontrola zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí v MŠ JmK - závěrečná zpráva r.2017
Odbor hygieny dětí a mladistvých
26.01.2018
Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte
Odbor hygieny dětí a mladistvých
21.04.2017
Prohlášení o bezinfekčnosti
Odbor hygieny dětí a mladistvých
21.04.2017
Ohlášení zotavovací akce pro děti
Odbor hygieny dětí a mladistvých
21.04.2017
Ohlášení školy v přírodě
Odbor hygieny dětí a mladistvých
21.04.2017
Bazény
Odbor hygieny obecné a komunální
01.01.2017
Informace pro provozovatele bufetů a automatů ve školách a školských zařízeních
Odbor hygieny dětí a mladistvých
19.12.2016
Školní stravování 2015/2016: studie obsahu nutrietů v obědech dětí
Zdravotní politika a podpora zdraví
30.09.2016
Obtěžování hlukem - časopis Hygiena č.1/2016
Odbor hygieny obecné a komunální
05.05.2016
Pravidla pro nakládání s chemickými látkami - povinnost vypracování písemných pravidel
Odbor hygieny práce
20.04.2016
Výzva Hlavního hygienika ČR - Solme s rozumem
Zdravotní politika a podpora zdraví
02.03.2016
Dětská skupina
Odbor hygieny dětí a mladistvých
03.02.2016
Informace o novele zákona o ochraně veřejného zdraví
Odbor hygieny obecné a komunální
03.12.2015
Škola podporující zdraví
Zdravotní politika a podpora zdraví
10.09.2015
Povinnosti pro poskytování ubytovacích služeb
Odbor hygieny obecné a komunální
01.01.2015
<<   <  6 / 7  >   >>
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz