Protikorupční program

Seznam poradců KHS JmK včetně výše odměn za konkrétní období
KHS JmK aktuálně nevyužívá služeb placeného externího poradenství.

Hlášení protiprávního jednání
Podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jsou veřejnoprávní subjekty povinny zavést vnitřní oznamovací systém, který musí zajistit bezpečné podání oznámení a chránit identitu oznamovatelů možného protiprávního jednání.

Oznámení je informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v KHS JmK u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti se svým výkonem práce, služby nebo jiné obdobné činnosti. Za oznámení se považuje podání, které má znaky uvedené v § 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznámení lze učinit prostřednictvím:
  • E-mailu: prosetrovatel@khsbrno.cz
  • Schránky pro příjem listinných oznámení, která je umístěna v přízemí budovy Kabátníkova 10, Brno a označena textem „Příjem oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů“
  • Telefonní linky: 541 126 414
  • Osobního jednání s příslušnou osobou
Funkci příslušné osoby určené podle § 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů,
zastává: Oznámení o možném protiprávním jednání lze učinit také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného v rámci Ministerstva spravedlnosti (dostupné na https://oznamovatel.justice.cz/). Prostřednictvím tohoto externího oznamovacího systému mohou oznamovatelé činit oznámení bez toho, aniž by se nejprve obrátili na vnitřní oznamovací systém KHS JmK. Ministerstvo spravedlnosti současně poskytuje metodickou, poradenskou a odbornou činnost ve věcech týkajících se ochrany oznamovatelů.
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz