Důležité

Pozvánka na seminář letní dětské rekreace 2024 - Pozvánka na seminář letní dětské rekreace 2024
Odbor hygieny dětí a mladistvých
19.04.2024
Klíšťová encefalitida: nepodceňujte prevenci
Odbor protiepidemický
17.04.2024
Monitoring aktivity komárů na Jižní Moravě - duben 2024
Odbor protiepidemický
12.04.2024
Akutní respirační infekce v Jihomoravském kraji - 13. týden 2024
Odbor protiepidemický
28.03.2024
Hlavní hygienička: Děti ve školách nebudou vylučovány z kolektivu na základě absence očkování
Ředitelství
18.03.2024
Stanovisko k vyřazování neočkovaných dětí z kolektivních zařízení v případě výskytu pertuse - Přeočkování proti záškrtu a černému kašli v dospělosti
Ředitelství
15.03.2024
Zvýšený výskyt černého kašle - Aktuální epidemiologická situace ve výskytu černého kašle v ČR
Odbor protiepidemický
01.03.2024
Zpráva o zdraví obyvatel Jihomoravského kraje 2023
Zdravotní politika a podpora zdraví
16.01.2024
Informace a doporučený postup při výskytu štěnic
Odbor protiepidemický
12.10.2023


Výsledky kontrol v oblasti stravovacích služeb - Seznam kontrolovaných provozoven březen 2024
Odbor hygieny výživy
08.04.2024
Koncepční dokument Mládež v pohybu a ve zdraví - Plán podpory pohybu dětí, žáků a studentů ve školách pro období 2024-2028 -
Zdravotní politika a podpora zdraví
03.04.2024
Úprava spotřebního koše ve školním stravování - volný tuk a cukr
Odbor hygieny dětí a mladistvých
27.03.2024
Termín zkoušek DDD
Odbor protiepidemický
19.02.2024
Poskytování dietní stravy v rámci školního stravování - metodika -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
12.02.2024
Jak snižovat množství soli v pokrmech - základní principy -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
12.02.2024
Kontrola proočkovanosti dětí v předškolních zařízeních v Jihomoravském kraji v roce 2023
Odbor hygieny dětí a mladistvých
17.01.2024
Suchej únor
Zdravotní politika a podpora zdraví
16.01.2024
Sůl ve školním stravování - závěr ze zjištění v roce 2023 -
Odbor hygieny dětí a mladistvých
16.01.2024
Větrání ve školách
Odbor hygieny dětí a mladistvých
08.01.2024
Zpráva o činnosti oddělení PBU za 2. pololetí 2023
Oddělení předmětů běžného užívání
03.01.2024
Informace k samoobslužným provozovnám stravovacích služeb
Odbor hygieny výživy
19.12.2023
Příležitostný prodej, skladování a zpracování potravin - Vodítko pro výrobce a prodejce potravin
Odbor hygieny výživy
20.11.2023
Doporučení k preventivnímu opatření písku ve veřejných pískovištích
Odbor hygieny dětí a mladistvých
01.08.2023
Prevence infekčních průjmů - jak neonemocnět
Odbor protiepidemický
29.06.2023
<<   < 1 / 4  >   >>

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz