mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Poděkování
Děkujeme společnosti Vitalité Zdravý Restaurant, s.r.o. za pravidelné dodávání obědů pracovnicím protiepidemického odboru po celou dobu coronavirové krize.

Rebelbean s.r.o. - děkujeme za dodání energie

Děkujeme aktivitě ENERGIILEKARUM za pravidelné dodávky energie pro pracovníky KHS JmK

Oddělení epidemiologie Brno děkuje bistru Bastardo, Štefánikova 91/20 za oběd
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz