KHS JMK - rekonstrukce a vybavenost územního pracoviště Břeclav


Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen "KHS JmK") zahájila projekt s názvem „KHS JMK - rekonstrukce a vybavenost územního pracoviště Břeclav“.
IROP

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce vnitřních prostor a střechy zadní budovy územního pracoviště Břeclav KHS JmK a dále vybavení územního pracoviště dvěma novými automobily. Současná hlavní budova územního pracoviště Břeclav na adrese Sovadinova 12 již kapacitně nevyhovuje.

Oprava a rekonstrukce zadní budovy je nutná po dlouholetém užívání Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, zahrnuje modernizaci a související opravné práce za účelem vytvoření nových administrativních prostor pro pracovníky KHS JmK. Jde zejména o rekonstrukci střechy, rekonstrukci a dispoziční úpravy vnitřních prostor, obnovu základní vybavenosti, modernizaci vytápění, vzduchotechniky a chlazení. Součástí projektu bude i provedení souvisejících nutných stavebních úprav zpevněných ploch nádvoří areálu územního pracoviště Břeclav.

Projekt „KHS JMK - rekonstrukce a vybavenost územního pracoviště Břeclav“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. Dokončení projektu v celkové hodnotě 24 944 263 Kč vč. DPH je plánováno do 31.10.2023.

IROP Obrázek 1 IROP Obrázek 2
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz