Ochrana osobních údajů

KHS JmK je jako orgán veřejné moci správcem osobních údajů, přičemž osobní údaje zpracovává na základě zákonného zmocnění a pouze k těm účelům, které jsou nezbytné pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci či z důvodu oprávněných zájmů správce.

V souladu s čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), byl na KHS JmK jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly stanovené v čl. 39 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz