mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Přírodní koupací biotop Oslavany
Koupaliště ve volné přírodě. Město Oslavany.

lokalita

Provozovatel
  • Město Oslavany, náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
  • IČO: 00282286
  • tel: 546 418 411
  • e-mail: oslavany@mboxr.cz
  • provoz biotopu zahájen 1.7. 2019

Vybavenost - biotop je součástí areálu zámecké zahrady Oslavany
  • občerstvení
  • dětské hřiště
  • víceúčelové hřiště
  • venkovní fitness
  • WC v budově zámku ve vzdálenosti cca 40 m

Popis
Biotop se nachází v areálu zámeckého parku Oslavany, Zámecká 1/16, 664 12 Oslavany.
Biotop je plněn ze dvou vrtů.
Podrobnosti naleznete na www.biotoposlavany.cz.
lokalita

Kontrola kvality vody v roce 2021
datum teplota °C - pláž hodnocení poznámka

Přehled kvality vody v minulé sezóně
datum teplota °C - pláž hodnocení poznámka
22.06.2020     19.6 1-
20.07.2020     22.5 1-
27.07.2020     24.8 1-
17.08.2020     25.4 1-

Legenda
 - voda vhodná ke koupání (1)  - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (2)  - zhoršená jakost vody (3)
 - voda nevhodná ke koupání (4)  - voda nebezpečná ke koupání (5)   X - měření nebylo provedeno
 1 - voda vhodná ke koupání
 2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
 3 - zhoršená jakost vody
 4 - voda nevhodná ke koupání
 5 - voda nebezpečná ke koupání
  X     - měření nebylo provedeno
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz