VN Lučina - Střed


Povrchové vody využívané ke koupání. Obec Tvarožná Lhota.

lokalita

Vybavenost
  • stánky s občerstvením
  • záchody
  • plavčík ani zdravotník není
UPOZORNĚNÍ: Koupání na vlastní nebezpečí

Popis
Umělá vodní nádrž Lučina je situována v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Kolem vodní nádrže vznikla z regionálního hlediska významná rekreační oblast. Okolí je vhodné pro pěší turistiku a cykloturistiku, lokalita Bílých Karpat je cenná mimo jiné svými orchideovými loukami. V dostupné vzdálenosti se nachází významná centra Slovácka. Pláž je travnatá s postupným vstupem do vody a s bezpečným vstupem do vody po schodech. Po vykoupání není možnost se osprchovat.
lokalita

Kontrola kvality vody v roce 2023
datum teplota °C - pláž hodnocení poznámka
22.05.2023 17.8 Xpřívalový déšť (povodeň) - vzorek nehodnocen, v následujícím týdnu bude odebrán nový vzorek
29.05.2023 18.7 1-
12.06.2023 21 1-
10.07.2023 24.5 1-
07.08.2023 19.6 1zelené řasy(řídce), krásnoočka(řídce), obrněnky(řídce)
21.08.2023 24.6 2Po koupání je vhodné se osprchovat

Přehled kvality vody v minulé sezóně
datum teplota °C - pláž hodnocení poznámka
16.05.2022     18.3 1-
06.06.2022     22.6 1-
04.07.2022     26.1 1-
01.08.2022     23.9 2zvýšený nález chlorofylu-a a zlativek(dominantně) a skrytěnek(hojně)
15.08.2022     23.3 2zvýšený nález chlorofylu - a (rozsivky(řídce), zelené řasy(řídce), obrněnky(řídce), krásnoočka(ojediněle))

Legenda
 - voda vhodná ke koupání (1)  - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (2)  - zhoršená jakost vody (3)
 - voda nevhodná ke koupání (4)  - voda nebezpečná ke koupání (5)   X - měření nebylo provedeno
 1 - voda vhodná ke koupání
 2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
 3 - zhoršená jakost vody
 4 - voda nevhodná ke koupání
 5 - voda nebezpečná ke koupání
  X     - měření nebylo provedeno
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz