mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
VN Lučina - Střed
Povrchové vody využívané ke koupání. Obec Tvarožná Lhota.

lokalita

Vybavenost
  • stánky s občerstvením
  • záchody
  • plavčík ani zdravotník není
UPOZORNĚNÍ: Koupání na vlastní nebezpečí

Popis
Umělá vodní nádrž Lučina je situována v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Kolem vodní nádrže vznikla z regionálního hlediska významná rekreační oblast. Okolí je vhodné pro pěší turistiku a cykloturistiku, lokalita Bílých Karpat je cenná mimo jiné svými orchideovými loukami. V dostupné vzdálenosti se nachází významná centra Slovácka. Pláž je travnatá s postupným vstupem do vody a s bezpečným vstupem do vody po schodech.
lokalita

Kontrola kvality vody v roce 2020
datum teplota °C - pláž hodnocení poznámka
11.05.2020 17.3 1-
01.06.2020 17.2 1-
29.06.2020 24 1-
27.07.2020 23.8 1zelené řasy, rozsivky
10.08.2020 24.3 1mikroskopický obraz: rozsivky (řídce), zelené řasy (řídce)

Přehled kvality vody v minulé sezóně
datum teplota °C - pláž hodnocení poznámka
13.05.2019     10,4 1-
03.06.2019     20,4 1-
08.07.2019     24,5 1-
15.07.2019     - 1mikroskopický obraz - rozsivky(řídce), zelené řasy(řídce)
29.07.2019     25.2 1mikroskopický obraz - rozsivky(ojediněle), obrněnky (řídce)
12.08.2019     25,2 1zelená řasy (řídce), zlativky (ojediněle), obrněnky (ojediněle), rozsivky (ojediněle)

Legenda
 - voda vhodná ke koupání (1)  - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (2)  - zhoršená jakost vody (3)
 - voda nevhodná ke koupání (4)  - voda nebezpečná ke koupání (5)   X - měření nebylo provedeno
 1 - voda vhodná ke koupání
 2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
 3 - zhoršená jakost vody
 4 - voda nevhodná ke koupání
 5 - voda nebezpečná ke koupání
  X     - měření nebylo provedeno
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz