mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Přírodní koupací biotop Brno - jih
Koupaliště ve volné přírodě. Obec Brno - jih.

lokalita

Provozovatel
  • Statutární město Brno, městská část Brno - jih
  • Sídlo provozovatele: Mariánské náměstí 152/13, Komárov, 617 00 Brno
  • IČO: 035 65 173
  • Odpovědný zástupce: Ing. Pavel Doleček, ředitel Koupaliště Brno-jih, příspěvkové organizace

Vybavenost
  • 4 venkovní dvojsprchy sloužící pro předkoupací hygienu
  • hřiště na plážový volejbal
  • 4 venkovní převlékací kabiny
  • budova zázemí (sklad, WC, první pomoc/plavčík, převlékárna, uzamykatelné skříňky)
  • budova WC (WC muži, WC ženy, WC osoby s omezenou schopností pohybu a orientace)
  • zpevněné plochy a ostatní mobiliář

Popis
Areál stavby povolené k účelu koupání vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání se nachází ve městě Brně, v městské části Brno – jih mezi ulicemi Kšírova, Hněvkovského a Sokolova.
Zájmová oblast se nachází v blízkosti řeky Svratky, na jejím pravém břehu, ve vzdálenosti cca 65 m. Koupací nádrž - vodní plocha o max. rozměrech 43 x 93 m, o ploše 2750 m², hloubka 0,0 – 3,0 m, s kapacitou vodní plochy 105 koupajících.
Dětské brouzdaliště o rozměrech 22 x 13 m, o ploše 200 m², hloubka 0,0 - 0,4 m. Součástí brouzdaliště jsou vodní atrakce – hřib, vodní skluzavka a vodní houpačka.
K areálu přírodního koupaliště (vně oplocení samotného areálu) přináleží parkoviště.
lokalita

Kontrola kvality vody v roce 2021
datum teplota °C - pláž hodnocení poznámka
24.05.2021 17.3 1-
07.06.2021 23.3 1-

Přehled kvality vody v minulé sezóně
datum teplota °C - pláž hodnocení poznámka
25.05.2020     18.2 1-
08.06.2020     21.8 1-
15.06.2020     24.7 1-
22.06.2020     17.9 1-
07.07.2020     20.6 1-
13.07.2020     22.2 1-
20.07.2020     22.1 1-
03.08.2020     25.1 1-
24.08.2020     25.1 1-
14.09.2020     21.9 1-

Legenda
 - voda vhodná ke koupání (1)  - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (2)  - zhoršená jakost vody (3)
 - voda nevhodná ke koupání (4)  - voda nebezpečná ke koupání (5)   X - měření nebylo provedeno
 1 - voda vhodná ke koupání
 2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
 3 - zhoršená jakost vody
 4 - voda nevhodná ke koupání
 5 - voda nebezpečná ke koupání
  X     - měření nebylo provedeno
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz