mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Informace pro osoby s pozitivním antigenním testem
V případě, že jste byl/a pozitivně testován/a antigenním testem a máte příznaky onemocnění, vztahuje se na Vás izolace. Jste povinen/povinna co nejdříve (v nejbližším pracovním dni) kontaktovat svého praktického lékaře ke stanovení opatření - izolace.
V případě nepřítomnosti Vašeho praktického lékaře je nutné se obrátit na lékaře, který ho zastupuje.
Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti je oprávněn vydávat pouze lékař, nikoli Krajská hygienická stanice.
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz