mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK

Poslední aktualizace provedena 05.04.2020. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.

13.03.2020 - Restaurace Lužák, Lužice, Zahrádkářská 516/1
Kontrolovaná osoba: T&C gastro s.r.o., IČO 06837964, Dubňany, Hodonínská 315
Závady: V provozovně byly nalezeny neoznačené polotovary a suroviny, dále byly nalezeny potraviny s prošlou dobou použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: Byla nařízena likvidace potravin neznámého původu dle § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. Byl uložen finanční postih.
Závady odstraněny dne: 06.03.2020
Současný stav: Byl předložen doklad o likvidaci potravin, Fotodokumentace
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
13.03.2020Restaurace Lužák
Lužice, Zahrádkářská 516/1
T&C gastro s.r.o.
06837964
Dubňany, Hodonínská 315
V provozovně byly nalezeny neoznačené polotovary a suroviny, dále byly nalezeny potraviny s prošlou dobou použitelnosti.
Fotodokumentace
Byla nařízena likvidace potravin neznámého původu dle § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. Byl uložen finanční postih. 06.03.2020Byl předložen doklad o likvidaci potravin
Fotodokumentace

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz